2015. április 27., hétfő

Jeromos testvér beszéde

Kedves Testvéreim!

Amikor Félix atya kérésére szeretném elmondani a hivatásom történetét, hogy hogyan lettem ferences, ezt abban a hitben teszem, hogy a történet elsősorban nem rólam szól, hanem az Úristen működését lehet meglátni benne.
23 évvel ezelőtt születtem egy vidéki kisvárosban, nem vallásos családban. A nagyszüleim tanárok voltak, és őket a kommunista rendszer, választás elé állította: vagy a hitüket gyakorolják, vagy megmarad az állásuk – a kettő együtt nem lehetséges. Így aztán, ha nem is tagadták meg a hitüket, de nem is gyakorolták, és a szüleimet sem aszerint nevelték. Amikor megszülettem, engem sem kereszteltek meg, nem a vallás elleni tiltakozásból, hanem mert ez az már ő életükből is kimaradt. Az életem első tíz évében Istenről, Egyházról még csak nem is hallottam. Azért el kell mondanom, hogy a családomban csupa jó, igaz ember vett körül, akik szeretetben éltek és becsületesen dolgoztak. Ha imádkozni nem is tőlük tanultam, de azokat az emberi alapokat, amelyekre később a hitem fel tudott épülni, mindenképp nekik köszönhetem.
Aztán a családunk Budapestre költözött, és nem messze innen, a Városmajorban egy állami iskolába kezdtem járni. Itt kaptam az első meghívást az Úristentől. Ebben az iskolában dolgozott ugyanis egy tanárnő, aki könyvtáros volt ott, és délutánonként, tanítás után hittanórát tartott a katolikus gyerekeknek, így több osztálytársamnak is. Magam se tudom, hogyan, de valahogyan én is odavetődtem egy ilyen hittanórára – aztán egyre többször. Nagyon érdekelt, amiről ott szó volt. A többiek elsőáldozásra készültek, és elég hamar kiderült, hogy én még meg se vagyok keresztelve. A hitoktató tanárnő felajánlotta, hogy külön is foglalkozik velem, hogy utolérjem a többieket. Nagy örömmel igent mondtam. Ő segített bekapcsolódni a plébániánk életébe is. Elkezdtem vasárnapi szentmisére járni. 11 éves voltam, amikor megkeresztelkedtem, egy héttel utána pedig elsőáldozó lettem.
A szüleim eleinte egy kicsit távolságtartóan nézték a templomba-járásomat. Talán azt is gondolták, hogy egy gyerekes lelkesedés ez, ami majd elmúlik. De mégsem múlt el – és akkor bennük is megmozdult valami. Idővel – anélkül, hogy erre kértem volna őket – ők is el-eljöttek szentmisére. Tagjai lettek egy plébániai felnőtt hittancsoportnak, és megfelelő felkészülést követően ők is megkeresztelkedtek, egyházi házasságot kötöttek. Van egy húgom, aki abban az évben született; ő már ebbe az újraéledő hitű családba érkezett. Nagyon nagy ajándéknak tartom, hogy ennek a folyamatnak a részese lehettem.
A Gondviselés úgy vezetett tovább, hogy az általános iskola után a szentendrei Ferences Gimnáziumba kerültem. Nagyon szép és meghatározó hat év volt, amíg oda járhattam. Ott találkoztam először ferencesekkel, akik a tanáraink voltak. Bizonyára sokan ismerik pl. Viktor, Károly, Menyhért atyát. Az első években még csak a tanárt és a papot láttam bennük. Szent Ferencről nemigen tudtam, legfeljebb néhány sokat idézett történetet. De egy nyári táborozás alatt valaki a kezembe adott egy füzetet. Az volt a címe: Szent Ferenc művei. Abban az időben egyre komolyabb, egyre feszítőbb kérdés volt bennem az, hogy hogyan imádkozzam. Keresgéltem a szavakat, amelyekkel megszólíthatom az Istent – de a legtöbb szavamat nem éreztem igaznak. Ebben a füzetben viszont rátaláltam Szent Ferenc imádságaira, és úgy éreztem, hogy itt a válasz a keresésemre. Soha még ember így nem imádkozott – gondoltam. Egy életrajzírója később azt írta róla: „Nem annyira imádkozó ember volt, inkább ő maga volt az imádság”. Én is valami ilyesfélét tapasztaltam meg Szent Ferenc egyszerű, mégis nagyon mély imádságaiban. Sok időt töltöttem velük, templomok csöndjében, vagy otthon, esténként, és ezek azóta is elkísérnek. Felismertem, hogy ez az ember nem akart mást, mint az evangélium szerint élni. Ez elgondolkodtatott: és én mit akarok? Mert másnak nincs értelme. Igazi értelme nincsen…
Ekkor már más szemmel néztem az iskolában tanító testvérekre. Hiszen ők ennek a Szent Ferencnek a családjához tartoznak! Lassanként világossá vált előttem, hogy az Úr nekem is ebben a családban, ebben a testvéri közösségben készített helyet. Érettségi előtt jelentkeztem a Rendbe, és még az év szeptemberében elkezdtem a jelöltséget. Három és fél éve vagyok a közösségben. Most az a feladatom, hogy teológiát tanulok, és amellett magyar-latin szakos hallgató vagyok az egyetemen. Nagy kihívás, hogy azok mellett a feladatok mellett, amelyekkel az iskolák járnak, ne tévesszem szem elől az „Egy Szükségest”, Krisztust – hogy találékony legyek a Vele való kapcsolatban, és megtaláljam a személyes imádság idejét is.
Kedves Testvérek, az Úr Jézus a mai evangéliumban azt mondja az ő életéről: „senki sem veszi el tőlem, hatalmam van rá, hogy odaadjam”. Milyen csodálatos, hogy ez a hatalom, ez a szabadság a miénk is – nemcsak egy életút kezdetén, hanem napról napra szabadok vagyunk rá, hogy odaadjuk az életünket az Istennek. Nem választhatunk mindent – de arra az egyre, amire meghív, valóban érdemes igent mondanunk. Bizalommal kérem a kedves testvérek imádságát, hogy ezt az igent valóban egész szívvel mondhassuk ki napról-napra. Amen.