2015. április 29., szerda

Sziénai Szent Katalin


Sziénai Szent Katalin 1347-ben született Sziénában, Benincasa Jakab 25. gyermekeként. Már korán megmutatkozott mély vallásossága. 15 évesen lépett be a domonkosok harmadik rendjébe.
Alakja különösen aktuális lehet a mai kor számára. Ötvöződik benne az aktivitás, az önmagát feláldozó, fáradhatatlan tevékenység és a misztikus szemlélődés mélysége. Bár Istennek szentelt életet élt, soha nem lépett kolostorba. Krisztussal való eljegyzettségét jelképező "jegygyűrűje" állandóan ott volt az ujján.
Olasz hazáját a járványok és a rivális városok háborúskodásai jellemezték. Az Egyház állapota elszomorító volt.. A pápa Avignonban székelt, ahol mindinkább a francia király befolyása alá került.
Kevés szent jellemképe mutat ilyen feszültséget, mint az övé. Személyisége szenvedélyes. Bár mélységesen szerette az imát, a magányt és természete is beteges volt, fáradhatatlanul dolgozott az Egyház reformjáért és a megbékélésért. Ezért állandóan vándorúton volt. A pápákat is szigorúan figyelmeztette hibáikra.
Az 1374-es nagy pestisjárvány idején ápolta a betegeket. 1376-ban Avignonba ment és sikerült rábírnia XI. Gergely pápát, hogy visszatérjen Rómába.

Mint a szentek általában, ő is az ellentmondás jele volt: gyakran érték éles kritikák, személyének mégis hatalmas vonzereje volt. Teológiai tudásával a szakembereket is megszégyenítette. Fontosak a levelei. Közel 400 levelet írt kora vezetőhez, a pápához is. Könyve bepillantást ad misztikus életébe. VI. Pál pápa 1970-ben az egyházdoktorok közé iktatta.
Sziénai Szent Katalin! Könyörögj érettünk! Amen
F.F.