2015. április 10., péntek

Csodás halfogás

Csodás halfogás

Péter apostol azon kijelentése, amely szerint halászni megy, azt jelképezi, hogy vissza akar térni eredeti mesterségéhez, ahhoz az életmódhoz, amelyet azelőtt folytatott, hogy Jézus meghívta. Ekkor még nem érti, hogy a tanítványi élet, a Krisztushoz tartozás egy gyökeresen más életet kíván tőle. Amit szükséges külön is hangsúlyozni, hogy nemcsak ő, hanem apostoltársai is hasonlóan gondolkodnak.
Az elhatározása azonban kudarcot vall. Ha nem vallott volna kudarcot, talán Jézus ügye vallott volna kudarcot. De a halászat nem hoz eredményt addig, amíg meg nem jelenik Jézus. Ő pedig nem csak a kétkezi munkát teszi eredményessé, hanem az apostolok új feladatát, az igehirdetést, az emberhalászatot, a tanúságtételt is gyümölcsözővé teszi.
A feltámadt Krisztus megjelenése, és bátorítása tegyen minket is bátrakká egy új úton való elindulásra, küldetésünk teljesítésére.

Ámen
F. F.