2015. szeptember 5., szombat

23. évközi vasárnap

23. évközi vasárnap. B

Bevezetés
A süket-némáról szóló mai evangéliumi szakasz felébreszti bennünk azt a gondolatot, hogy az Úr Jézus, aki földi élete során a süketek füleit hallásra, a némák ajkát pedig szólásra nyitotta, az utolsó ítéletkor fel fogja tenni nemcsak az ismert kérdéseket, hanem ezt is: „Süket voltam, segítettetek hallóvá lennem? Néma voltam, segítettetek beszélővé válnom?” Olyan kérdések ezek, amelyeken érdemes elgondolkoznunk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg vétkeinket, hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit Urunk Jézus Krisztus az Utolsó Vacsora Termében cselekednünk parancsolt az ő emlékezetére.

Kirié litánia.
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy a nagyothalló testvéreinkkel. nem eléggé türelmesen foglalkozunk. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy néma testvéreinkkel meg sem próbálunk kommunikálni. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy süket-néma testvéreinknek ritkán, vagy sohasem segítettünk még. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Süketnémának lenni, kétszeres fájdalom. Nem hallják a hangok csodálatos harmóniáját; nem tudják élvezni a zene lélekemelő szépségét; nem hallják a madárdalt; nem hallják szeretteik hangját. S mivel nem hallanak, beszélni sem tudnak, vagy csak nehezen tanulnak meg.
Ehhez járul, még sok szívtelen ember magatartása, akik e sérülteket nem tekintik teljes értékű embernek, leértékelő megjegyzéseket tesznek róluk, s leíró magatartást tanúsítanak velük szemben. Ha leértékelő szavainkat nem is hallják, de érzékeny szívük megérzi.
Viszont az is tény, hogy az egyre növekvő zajártalom következtében a mi halló szervünk is károsodást szenved. Így a mi hallásunk is megromlott, sajnos nemcsak testi, hanem szellemi és lelki síkon is. Ugyanígy beszélő képességünk is. És egyre inkább jellemzője a ma emberének, az egymással beszélni, kommunikálni nem tudás – a lelki süketnémaság.
Tudjuk, hogy van nem fizikai értelemben vett süketnémaság is, még pedig sokféle.
És meg kell hallanunk a mai evangéliumi rész egyik átvitt értelmét is! Ma ugyanis nekünk mondja Krisztus: Effeta! Azaz: Szólalj meg! Szólaljunk meg hát, mert vétkesek közt cinkos, aki néma.
Az Úr prófétához intézett szava: Clama! Ne cesses! Kiálts! És ne szűnj meg kiáltani! Ma nekünk szól. Kiáltsunk! Szóljunk, mert túlontúl sok olyasmi van, amiért szólnunk kell. Egy ország él félelemben és rettegésben. Mi lesz velünk? Kérdezzük magunktól és egymástól.
És jönnek a kenetteljes szavak. Szentírási idézetek: Tegyünk jót mindenkivel. Elhagyva ebből ezt a részt: leginkább hitsorsosainkkal! És jönnek a nagyobb zavart okozó segítő partizánakciókkal. De nehogy már mecsetet kezdjenek építeni nekik.
Ezek ellenére szükséges, hogy segítsük a migránsokat. De a szükség messze túlhaladja a lehetőségeinket. Papi listáról vett megfontolásra érdemes sorokat idézek:
„Tegnap kérdezték az egyik iskolából, hogy tudnánk-e segíteni egy gyereknek, akinek a szülők nem tudják befizetni az ebédet, rendszeres gyermekvédelmi támogatást nem kapnak, mert a jövedelmük kicsivel meghaladja az állam által meghatározott szintet. És van egy másik gyermek, akinek már több éve fizetjük az iskolai étkezését. Én a magam lehetőségeit ezekre a gyerekekre fogom használni.”
Véreink között is túlontúl sok a segítségre szoruló, hajléktalan, munkanélküli, szegény, idősotthonban élő magányos.
Hála Istennek vannak jól működő, és a helyszínen tevékenykedő intézményeink, áldozatos lelkű, nagy tapasztalattal bíró munkatársakkal. Közéjük állhatunk. Őket segíthetjük.
Egyébként, a Bíboros Úr szerint a táborokban, befogadó állomásokon az állami szervek biztosítják az elfogadható ellátást a menekülteknek, a sötét erők áldozatainak.
Viszont addig, amíg oda eljutnak, szükséghelyzet alakulhat ki. A katolikus szervezetek „diszkréten” jelen vannak minden olyan helyen, ahol segíteni kell, áldozatos lelkű, nagy tapasztalattal bíró munkatársakkal. Közéjük állhatunk. Őket segíthetjük. A Bíboros Úr szerint a katolikus szervezetekkel diszkriminatív módon bánik a sajtó.
Tudatában vagyunk annak, hogy mi kicsinyek vagyunk a háttérhatalmak akcióinak leállítására. Hiszen tudjuk, hogy nekünk „Nem a vér és a test ellen kell viaskodnunk, hanem (…) e sötét világ kormányzói ellen.”
Azután az iméntiekhez kapcsolódik a jézusi szónak: „Effeta!” „Nyílj meg!” egy másfajta, más létsíkú jelentése is.
Az ateizmus évei alatt, és az azt felváltó liberalizmusban, oly sok kortársunk lett és lesz vallásilag süketnémává. Isten szavának meghallására, és a vele való beszélgetésre, és lett, s ma is erős támogatója a hazánkat és Európát végveszélybe juttató szellemi áramlatnak és termékének a demográfiai katasztrófának.
Ebben a végveszélyben is látnunk kell, hogy ők, saját erejükből nem emelkedhetnek ki ebből az állapotukból. S miként az evangéliumban említett süketnéma sem. Mások segítették, mások vitték őt a gyógyító Jézushoz.
Az ő megsegítésük, a vakokat látókká, a süket hallókká tevő Jézushoz való segítése, a mi feladatunk.
Nekünk hívő keresztényeknek, akik védjük hitünket, védjük hazákat, és mint történelmünk folyamán oly sokszor, védjük Európát, mindent meg kell tennünk azért, hogy nemzetünk jövőjét tönkretevő negatív jelenségek, és a nemzetközi rágalmazó propaganda megszűnjenek. És tévelygő testvéreink, hallókká és helyesen beszélővé váljanak.

Ámen.
F. F.