2015. szeptember 12., szombat

24. évközi vasárnap

24. évközi vasárnap

Bevezetés
A mai, évközi 24. vasárnap evangéliumi szakasza szerint Jézus közvélemény-kutatást végez saját személyét illetőleg, előrejelzi saját szenvedését, és szól a kereszthordázásról. Ezek közül  a hát ti kinek tartotok engem kérdésére adott válaszunktól függ a másik két jézusi tanítás elfogadása.Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg vétkeinket, hogy méltóképpen cselekedjük azt, amit Jézus az utolsó Vacsora termében az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, és hogy ebben a szentmisében szeretettel emlékezzünk és könyörögjünk elhunyt Vadas Ferenc testvérünkért.

Kirie Litánia
Urunk! Bocsásd meg a Benned való hitünk gyöngeségeit. Uram, irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy oly sokszor zúgolódunk keresztjeink miatt. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy nem segítünk társainak a kereszthordozásukban, holott megtehetnénk.  Uram irgalmazz!

Evangélium után
A zsidó nép vezetői látták és tapasztalták mindazt, amit az Úr Jézus nyilvános működése alatt a saját népe körében cselekedett. Belátták vele szembeni tehetetlenségüket. Ezért mind megfigyeltetésükkel, mind kijelentéseikkel éreztették vele azt, hogy közeledik életének az a pillanata, amikor kimondják az ítéletet:
"Méltó a halálra!"
Az Úr Jézus érezte ezt az ellenséges hangulatot, s ezért Fülöp Cézáreájának környékén járva megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják őt az emberek? Kíváncsi volt, hogy milyen képet alkottak róla tanításának és tetteinek mozaikköveiből?
Az emberek rendkívüli egyéniségnek tartották őt. Keresztelő Szent János vonásait: igazmondását, vértanúi egyenességét vélték felfedezni Benne.
Mások Illés próféta csodatevő erejét.
Ismét mások egy új, talán minden eddigi prófétánál nagyobbat láttak benne. Hiszen prófétai jövendölésre utaló szavak is elhagyták ajkukat. „ Csupa jót tesz, a süketeket hallókká, a némákat beszélőkké teszi.”
Ez az emberek véleménye. De mi az apostoloké, akiket kiválasztott, tanított, s nevelt. Erre is kíváncsi volt Jézus. „Hát ti mit mondotok, ki vagyok én?” - kérdezte Jézus.
És Péter apostol válaszolt, apostoltársai nevében is: „Te vagy a Messiás!”
Amilyen mértékben fájhatott neki népének vezetői részéről éreztetett megvetése, ugyanolyan, sőt hatványozottabb mértékben okozhatott örömet Péter, apostolok nevében is mondott élő hitvallása.
S mert elég erősnek érezte hitüket, elérkezettnek látta a pillanatot arra, hogy szenvedéséről és haláláról beszéljen, és az önmegtagadás, a kereszthordozás szükségességéről szóljon nekik, s tovább formálja és mélyítse hitüket.
Nem kell csodálkoznunk azon, hogy sehogy sem fért az apostolok fejébe az Úr Jézusnak saját szenvedéséről és haláláról szóló jövendölése. Bennük is sok volt a választott nép téves, földízű Messiás fogalmából. Még az apostolok fejében is, Péterében is ott élt ez a téves hiedelem, mivel azt mondja: „Távol legyen ez Uram Tőled!”. Péter és az apostolok megingathatatlanul hitték, hogy Jézus a megígért Megváltó! Ezért elképzelhetetlen volt számukra, hogy a szenvedés legyen az osztályrésze és halálba torkolljon élete.
A mi szemünkben is érthető Péter és az apostolok tiltakozása Jézus szenvedése és halála ellen. Mi tagadás, minden hívő számára komoly nehézséget jelent a szenvedéssel és a halállal való szembenézés. Elevenünkbe vágnak Jézus Krisztus eme szavai: "Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen!"
Nem értjük: miért kell a keresztényeknek, a krisztuskövetőknek a kereszthordozást vállalniuk? Miért kell a keresztényeknek az élet siralmas oldalán állniuk? De egyáltalán ott kell-e állniuk? Hiszen a keresztény vallás az örömhír vallása!
Az Úr Jézus nem azt mondta a mai evangéliumban, hogy keressétek az életben a kereszteket ácsoló siralmas helyzeteket. A keresztényeknek nem kell keresniük, ezeket a helyzeteket, hiszen teli van az élet keresztekkel, mindennap, egyre súlyosbodókkal, Európát, s nemzetünket, a fehér színűeket elszínesítő, elkereszténytelenítő invázióval.
Jézus csak azt akarja mondani, hogy ami vállunkra nehezedik, azt hordozzuk! Mert egyszerűen nincs kereszt nélküli élet. Jézus azt akarja hangsúlyozni az evangéliumban, hogy ne veszítsük el fejünket, ha balszerencse ér bennünket, vagy mérhetetlen igazságtalanság éri nemzetünket. Ha keresztet (kvótákat) raknak vállunkra a kontinenst meghódítókat támogató, kereszténységet megsemmisíteni akaró hatalmak. Ne essünk kétségbe! Ne kapituláljunk a kereszteket ácsolók előtt! Hanem legyen erős a hitünk és még erősebb a bizakodásunk a gondviselő mennyei Atyában, aki mindig velünk van, s aki az Őt szeretőknek mindent a javukra fordít. Higgyük, hogy a jelenlegi állapotunkat is!
De nemcsak, mint e nemzet tagjai viselünk kereszteket, hanem mint egyének is, egyéni kereszteket. Vannak, akik a gyógyíthatatlan betegség keresztjét. Mások a felbomlott házasság keresztjét. Ismét mások a gyermekeik okozta kereszteket. Mert egész életükön át gyerekeikért éltek-haltak, és most mégis hálátlanságot, szüleikkel való nem-törődést kapnak viszonzásul. Lehet-e az ilyen helyzetekkel, keresztekkel megbékélni? Csak nehezen! Meg lehet birkózni a betegséggel, fel lehet belőle gyógyulni is, el lehet viselni a sok csalódást, és mindenféle sorscsapást, mert ezekhez a kereszthordozásokhoz újra és újra erőt ad nékünk, istenszeretőknek, gondviselő Istenünk.
Kereszt titkát, a szenvedés miértjét csak nehezen értő és elfogadó Testvéreim! Tekintsünk hitünk szerzőjére, a velünk sorsközösséget vállaló Üdvözítőre! Miként az Ő keresztvállalása, kereszthalála juttatta az emberiséget az üdvösséghez, Őt magát pedig a föltámadás dicsőségéhez, úgy bennünket is, a keresztvállalásunk, kereszthordozásunk juttat nemcsak a mennybe, hanem reményeink szerint már itt a földön is megbékélt, kiegyensúlyozott szép élethez.
Ámen
F. F.