2015. szeptember 4., péntek

Elsőpéntek

Elsőpéntek. Az újbor …

Az írástudók vallásosságukat az emberi teljesítményre építették, ezért hirdették a törvény aprólékos megtartását. Ezért botránkoznak meg a tanítványok viselkedésén. A provokációra Jézus válasza egyszerű hasonlat. A násznép a lakodalomban örül, és nem böjtöl. Amíg ő itt van, szavaiból és tetteiből megtapasztalhatták az igazi vallásosságot. Benne Isten teljessége van jelen a világban. Nem az ószövetségi kinyilatkoztatást "foltozza", hanem az ő szellemiségét kell átvenniük. Isten nem a vallási teljesítményünk alapján szeret minket, hanem öröktől fogva. Hányszor gondolkodsz úgy, mini az írástudók? Én minden előírást megtartottam, parancsaid útján jártam. Ismered Jézust és az "örömhírt"?
H.I.S.

Felajánlás Jézus legszentebb Szívéhez
(XIII. Leó pápától)

Uram Jézus, az emberi nem Megváltója,
tekints reánk,
akik oltárod előtt alázatosan leborulunk.
Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni.
Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk Veled,
mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek.
Sokan még nem ismertek meg,
mások parancsaid megvetették
és eltaszították maguktól.
Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus,
és öleld valamennyit legszentebb Szívedre.
Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek,
akik sohasem pártoltak el tőled,
hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak.
Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba
és éhen-szomjan el ne pusztuljanak.
Légy királya azoknak is,
akiket tévedés ejtett meg,
vagy szakadás választott el.
Hívd vissza őket az igazság szolgálatára
és a hit egységébe,
hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor.
Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot,
minden népnek békét és rendet.
Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék:
Köszöntsük az isteni Szívet,
amely által üdvösségünk támadt;
dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.„Hiszek a Szent Szívben és szeretetében! Hiszek a lelkek szent közösségében. Hiszek a szeretet végső győzelmében!" (Prohászka Ottokár.)
F. F.