2017. február 17., péntek

Néhány igazság

Szent Márk  művében meglehetősen  kevés beszédet  és tanítást  olvashatunk Jézustól, amely azzal magyarázható, hogy a négy evangélium közül időben az ő írása keletkezett a legkorábban.  Eddig a számos csoda mellett egyetlen hosszabb beszéddel találkoztunk, a magvetőről szóló példabeszéddel,  amely Isten  országának  növekedését mutatta  be.
A mai  részletünkben  újra tanítani kezd  Jézus, szavai  nem csupán  tanítványainak, hanem  az  egész népnek, mindenkinek  szólnak.  Beszédében  összefoglal  néhány  igazságot, amelyek az ő követésének alapelvei.
Első kijelentése így hangzik:  „Ha valaki utánam  akar jönni, tagadja  meg magát, vegye föl  keresztjét, és  kövessen engem!” E  szavai akkor  válnak számunkra  igazán  érthetővé,   ha  a  mi   Urunk  kereszthordozására   és kereszthalálára gondolunk. Életünk  küzdelmei és  szenvedései új  értelmet nyerhetnek, ha azokat a megváltó Krisztus türelmével hordozzuk.
Következő szavaiból valódi  bölcsesség sugárzik:  „Mit használ  az embernek,  ha  az egész világot megnyeri is, de a lelkének kárát vallja?” A birtoklásnál  és a  vagyonszerzésnél  sokkal  fontosabb,   hogy  az  ember  végső   sorsára gondoljon. A  jócselekedetek  és a  hit  megvallása olyan  lelki  kincsek, amelyekkel üdvösségünket biztosíthatjuk.
Uram, Jézus, segíts, hogy mindent megtegyünk üdvösségünk érdekében