2017. október 11., szerda

Szent XXIII. János pápa

Október 11.
Szent XXIII. János pápa Brusicco, Sotto il Monte, 1881. november 25-Vatikán, 1963. július 3: Angelo Giuseppe Roncalli egy tizenhárom gyermekes, elszegényedett nemesi család negyedik gyermekeként született. Édesapja Giovanni Battista Roncalli, édesanyja Marianna Mazzola volt.
Egyik nagybátyja segítségével kezdhette el tanulmányait a bergamói szemináriumban. Később Rómában tanult tovább. Ebben az időben kitűnt a Szent Szűz iránti tisztelete. 1904-ben szentelték pappá.
1905-ben Giacomo Radini-Tedeschi személyi titkára lett. 1921-ben xv. Benedek kinevezte a Hitterjesztés Műve Olasz Nemzeti Tanácsának elnökévé. 1925-től apostoli vizitátor volt Bulgáriában, 1934-től apostoli nuncius Isztambulban. Ilyen minőségben is minden tőle telhetőt megtett az izraeliták megmentéséért.
1944-től párizsi nuncius lett. 1953-ban XII. Piusz kinevezte velencei pátriárkának.
1958. október 28-án választották meg pápának.

A római egyházmegye zsinatát követően összehívta a II. vatikáni zsinatot. Nevéhez fűződik a kubai válság megoldása. A Pacem in terris és a Mater et Magistra enciklikák a katolikus szociális tanítás és béketörekvések alapdokumentumát kaptuk. Szent II. János Pál pápa avatta boldoggá 2000 szeptember 3-án. Ferenc pápa 2013július 65-én hagyta jóvá a szenttéavatási dekrétumot, és 2014 április 27-énavatta szentté a Szent Péter téren.