2018. január 18., csütörtök

Árpád-házi Szent Margit

A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laskaris Máriával együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Szent Margit 1242-ben.
Szülei felajánlották Magyarországért. Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett.
Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király házassági ajánlatát.
1261-ben ünnepélyes fogadalmat tett. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe. A legalacsonyabbrendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte.
1271 január 18-án halt meg.

Büszke örömmel ismételjük a szentmise Kezdőénekének szavait:
Örvendjünk, vigadjunk,
mert a mindenség Ura
szent és dicsőséges Szüzet

tüntetett ki szeretetével.