2018. január 24., szerda

Szalézi Szent Ferenc

Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító
A középkor művészei szinte kivétel nélkül Krisztus, Szűz Mária és a szentek képeit ábrázolták. Ma a tömegtájékoztatási eszközök a legigénytelenebb képekkel bombáznak bennünket.
A reklámok képein a szépség mintája: a gazdagság, a siker, az erő, a hatalom.
Az evangélium szépsége a kereszten tárul fel. Valamennyiünk küldetése, hogy a közfelfogással szemben rámutassunk az életet befogadó család, az évtizedeken át hűségben élő házaspárok, a becsületes munka szépségére; a tisztesség, az igazmondás, az áldozat, a szülői szeretet szépségére.
Szalézi Szent Ferenc ünnepén imádkozzunk a tömegtájékoztatásban dolgozókért, hogy meggyőződéssel hirdessék az evangéliumot is a tömegtájékoztatásban.

Ámen!