2018. január 3., szerda

Jézus Neve

Karácsonyi idő, Január 3.
Jézus neve jelzi, hogy „Isten megszabadít”. A kereszten Krisztus a rossz egész terhét magára vette, szeretetből vállalta magára a halál keresztségét bűneink bocsánatára. „Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk!” Keresztségünkkel Jézus isteni életében részesültünk, megszabadított minket az áteredő bűntől
Minden bűn Isten irántunk való szeretetét sebezi meg, és eltávolít minket. ettől a kezdeti állapottól. A szentgyónásban, a „fáradságos keresztségben” tisztulunk meg, és tisztul látásunk is.

Add Urunk, hogy meglássuk isteni arcodat, amikor a szentmisében halljuk: „Ime az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!”  Ámen