2018. május 31., csütörtök

A Jerikói vak


A Jerikói vak
Jerikó a világ egyik legősebb városa volt, Jeruzsálemtől északkeletre, karavánok és kereskedők állomáshelye volt a Jordán gázlójánál.
A vak Bartímeus esete könnyen lehetne a mi esetünk is. Környezete csitítása ellenére nem hagyta magát, és kérte Jézus segítségét. Jézus azonban megfordítja az esemény menetét, azokat bízza meg Bartímeus megszólítására, akik korábban el akarták hallgattatni.
Velünk is könnyen megtörténhet, hogy környezetünk belénk folytja a szót. Ilyenkor úgy érezzük igazságtalanul jártak el velünk. Jézus azonban nem hagy szótlanul minket, hanem megengedi, hogy elmondjuk neki panaszainkat, bajainkat
A főszereplő Bartímeus, aki nem hallgat környezetére, hanem folyamatosan kitart hitében. Imádsága a kérő imádság egyik legszebb példája. Olyat kér Istentől, amit tudja, hogy biztosan meg tud tenni. Vajon a mi kérő imádságaink hitből fakadnak, megegyeznek Isten akaratával?
Bartímeus nem úgy járt el, mint Bertold Brecht gyámoltalan gyerkőce, akitől ellopták a mozijegy árának felét és nem kiabált, csak lehorgasztotta fejét, magába zárkózott és tétlenül várta a segítséget. Végül azt is elvették tőle, amilye volt: a jegy árának másik felét.
Neki utolsó erejét összeszedve még hangosabban kellett volna kiabálnia és toporzékolnia ahhoz, hogy jogorvoslásban részesülhessön. Itt érvényes az a mondás, hogy néma gyermeknek az anyja se érti a szavát.
Ha így jár el, Bartímeushoz hasonlít, aki Brecht gyámoltalan gyerkőcével ellentétben valóban hangosan kiabált és orvoslást nyert. Bartímeus kiabált és összeszedte minden erejét. Segítségért esdekelt, de nemcsak úgy általában. Jézustól, Dávid fiától várt orvoslást, gyógyulást, üdvösséget és segítséget: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam”.