2018. május 21., hétfő

Szűz Mária az Egyház anyja


A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció arról szóló dekrétumát, amely elrendeli, hogy 2018-tól pünkösdhétfő lesz „Mária, az Egyház Anyja” ünnepe
A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kezdetektől fogva jelen volt az egyház életében. Az Anya, aki a kereszt mellett állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanítvány személyén keresztül minden embert, mint olyan gyermeket fogadott be, akiket újjá kell teremteni az isteni életre. Mária ekkor szeretettel teljes dajkája lett az egyháznak, amelyet Krisztus, kiadva Lelkét, a kereszten hozott létre.
Krisztus ugyanakkor a szeretett tanítványban minden tanítványt kiválasztott, hogy Anyját gyermeki szeretettel fogadják be.
Ferenc pápa szerint ez az ünnep segíti keresztény életünk növekedését.
A dekrétumot nyilvánossá tevő Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa annak a reményének adott hangot, hogy ez az ünnep, amely kiterjed az egész egyházra, emlékezteti majd Krisztus minden tanítványát arra, hogy ha növekedni akarunk Isten szeretetében, akkor életünket hozzá kell kapcsolnunk a három misztériumhoz: a Kereszthez, az Oltáriszentséghez, és Szűz Máriához, a Megváltó és a megváltottak Anyjához. Ezt a három misztériumot Isten adta a világnak, hogy megtermékenyítse és megszentelje lelki életünket és elvezessen bennünket Jézus Krisztushoz.
Éljünk is e három misztériummal. Ámen