2018. május 29., kedd

Százannyit


Mivel az apostolok is emberek voltak, nagyon érdekelte őket, hogy milyen jutalmat kapnak azért, mert mindent elhagytak Jézusért. Ennek a kérdésnek, ha őszinték vagyunk önmagunkkal szemben, akkor nagyon is üzleti íze van. Egy kicsit hasonlít a “mit adok helyébe, mit kapok?” kérdéshez.
Jézus azonban nem botránkozott meg ezen a kérdésen, hiszen tudta mi lakozik az emberben. Aki mindenét elhagyta Jézusért, az nem fog csalódni. Jézus nem földi kincseket ígért cserébe, hanem elsősorban emberi és krisztusi kapcsolatokra térítette az apostolok figyelmét. A krisztusi közösség minden kincsnél a legnagyobb, mert az ember őszinte barátokra, sőt testvérekre talál benne.
Sikerorientált világunkban az embereket a jutalom és a kereset nagysága érdekli. Sokan munkahelyüket a fizetés nagysága szerint választják ki. Nem számít, hogy mennyire segíti a munkahely az egyént lelki életének előrehaladásában, hanem hogy mennyivel tud többet keresni másoknál.
A munkahelyi versengés, és a teljesítménykényszer sokakat kiégéshez vezetnek. A főnökök gyakran ökörhajcsár módjára viselkednek alkalmazottaikkal. A munkások pedig gyakran munkahelyi terrornak vannak kitéve. Kérdés, hogy milyen módon tudja az illető munkás felhasználni a mobbing-ot (munkahelyi terror) saját életének a javára?
Két lehetősége van az illetőnek, vagy megszokja a munkaviszonyt, és elfogadja a munkatársait, vagy más munkához lát. Jézus nem céget akart létesíteni, hanem szeretetközösséget. Ennek a műnek lehetünk a munkatársai, ha képesek leszünk szabaddá tenni magunkat mindenféle kényszertől és haszontól.