2018. július 21., szombat

Évközi 16. vasárnap 2018


Évközi 16. vasárnap. 2018

Bevezető
A mai évközi 16 vasárnap evangéliumi szakasza szerint az Úr Jézus, mint gondos Mester pihenőre hívja tanítványait: „Jöjjetek és pihenjetek egy kissé.
A pihenés éppúgy hozzátartozik az emberi élethez, mint a munka. Mi kivel szoktunk pihenni csendes pihenőhelyeinken? Jézussal, vagy nélküle? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirié Litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem tudatosítjuk magunkban, hogy nem Érted, hanem értünk, emberekért van a vasárnap. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem szenteljük meg mindig az Úr napját. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem biztosítjuk a kellő pihenést szervezetünk regenerálódásához. Uram Irgalmazz.
Uram, irgalmazz!

Evangélium után
A mai Evangélium arról számol be, hogy a tanítványok visszaérkezve első tanító körútjukról, elmondják tapasztalataikat. Az evangélista nem részletezi ezeket, de kitűnik a leírásából, hogy egyre több ember gyülekezik az Úr Jézus köré.
Röviden: a tanítványok missziós útja sikeres volt. Oly annyira sikeres, hogy az apostoloknak még evésre is alig marad idejük. Ebben a helyzetben szólítja fel Jézus a tanítványokat, hogy vele együtt vonuljanak vissza egy csendes, nyugodt helyre, ahol maguk között lehetnek, beszélgethetnek, s pihenhetnek.
A pihenés létszükséglet. Pihenés nélkül tönkremegy az ember és hiábavaló minden verejtékes munka. A szív összeszorul, megfeszül, kienged és elernyed. Tüdőnk kitágul és összehúzódik. Elalszunk és felébredünk. Minden tevékenységünkben szükséges a pihenés. Néha még a jóban is szünetet kell tartanunk. Kell az üdülés! Kell a regenerálódás! Így a természet és így az evangélium! Mindkettő azt hirdeti, hogy szükségünk van a szabadságra és a kikapcsolódásra, és a pihenésre.
Ma fulladozunk a munkában. Még meghalni sincs időnk. Mindig többet és többet akarunk. Nem is gondolunk arra, hogy olykor-olykor, egy csendes helyen, egy kicsit Jézussal pihenjünk. Nekünk éjjel-nappal dolgoznunk kell, hétköznap és vasárnap! Pénz kell, mert pénz nélkül felkopik az állunk! Szombaton és vasárnap meg sok az otthoni teendő! Kirándulásunk is csak rohanás! A szabadidő fogyasztásban is versenyben állunk a szomszéddal. Ki engedhet meg magának többet?
Arra sokan nem is gondolnak, hogy lehet pihenni Istennel vagy Isten nélkül. Ha gondolnak is, azt mondják: Oh, hagyjuk már ezt! . Erre nincs időnk! Sok másra viszont, ami tönkre teszi életüket, arra van!
S közben elfelejtenek a természet rendje és Isten akarata szerint élni. Megfeledkeznek a templomi csendben csobogó üdítő forrásról, Isten éltető és regeneráló erejéről, Isten mindig frissítő Igéjéről. Nem kell csodálkozni azon, ha minden iparkodásuk ellenére is, sikertelenné válik az életük?
Szükségünk van Isten munka-szüneti, csendes és üdítő napjára. Különben agyonhajszoljuk magunkat és tönkremegyünk. Ne engedjük tönkretenni vasárnapjainkat és ünnepeinket, mert rámegy egészségünk, családi életünk és boldogságunk, robotoló gépekké válunk és kihal belőlünk minden érzés, szeretet.
Amikor az Úr napjának, a hetedik napnak a megszenteléséről szóló parancsot szoktam magyarázni, eszembe jut az Úr Jézus és a farizeusok szombatról szóló vitája. Az Úr Jézus egyik ilyen alkalommal mondott örökre időszerű mondása: „Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért! Ma így mondaná: Nem a vasárnapért van az ember, hanem a vasárnap van az emberért! Értünk emberekért van a vasárnap!
A napot, a nappalok és éjszakák váltakozását, azt mondja a Biblia, hogy az Isten teremtette. Tudjuk hogyan. Egy természettörvénnyel: a Föld tengelykörüli forgásával. S miért? Hogy ne dolgozzon egyfolytában az ember. Legyen vissza-visszatérően egy rövid időszak az emberi szervezet regenerálódására.
S a Biblia szerint a Holdat is Isten teremtette. Miért? Hogy megfigyelve az ismétlődő holdfázisait, legyen egy nagyobb időegysége is, a hét. És ezt figyelembe véve, szakítsa meg az egyfolytában történő dolgozást. Ezért foglalja a Biblia hétnapos keretbe a teremtést, hogy leírhassa ezt a mondatot, a hetedik napon az Isten megpihent. Pihenjen meg, szentelje meg hát az ember is a hetedik napot! Regenerálódjék szervezete, lelke pedig töltekezzék lelkiekkel, a közösségtől kapott gondolatokkal, hogy egyre inkább emberibb legyen élete, és rádöbbenjen arra, hogy mindezért Valakinek köszönetet kell, hogy mondjon is!
S a Biblia szerint a Napot is, aminek mindenünket köszönhetjük, s amely körül kering földünk is, Isten teremtette. És ezzel létre jött egy még nagyobb időegység, az év, amelyben már több hetet lehet és kell is pihenésre, üdülésre fordítania az embernek.
Benne vagyunk a nyár kellős közepében, a testi és lelki pihenés idejében. Kötelességünk, miként a hétvégi pihenések, úgy az évi pihenések alkalmával is nemcsak a testi pihenésről, hanem a lelki pihenésről is gondoskodnunk kell.
A fáradt idegek nehezebben regenerálódnak, mint a fáradt izmok. Szinte közhely, hogy a testmozgás: kirándulás, séták, sport; valamint a kultúra, különböző ágai: egy nyári hangverseny, tárlatok, kiállítások, nemcsak szórakoztató szerepet töltenek be, de szolgálják a lelki egészségünket is.
Ennek ellenére, még az üdülőhelyeken is mily hangos világ veszi körül az embereket. Mindenféle fülsiketítő lárma, harsogó zene!
Sokszor észre sem vesszük, milyen jótékony hatással van ránk az üdülőhelyi templom csendje, s nyugalma, ahol könnyen visszatalálunk önmagunkhoz, s az igazán tartalmas emberi és krisztusi élethez.
Nyaralásból visszatérő hívők nem egyszer mesélik örömmel, hogy milyen élményt jelentett nekik egy üdülőhelyi templomban hallgatott szent mise. A vallási és lelki élmény is hozzájárult a lelki pihenésünkhöz.
Minden templomban van egy csendes hely, ahová Jézus nemcsak apostolait hívta pihenni, hanem bennünket is, mai fáradt követőit is e szavakkal: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtak vagytok, és én, felüdítelek benneteket”. Jöjjünk hát, üdüléseink alkalmával is, hogy felüdíthessen bennünket!
Amen.