2014. december 9., kedd

2014. december 9.

Elmélkedés
A bűnös ember megmentésére induló irgalmas Istent szemlélteti az elveszett bárányt kereső pásztorról szóló példabeszéd.
A jó pásztor érzi, hogy a nyáj minden bárányáért felelős, s egyet sem hagy elveszni. Felelősséget érez kivétel nélkül valamennyi iránt.
Nagy az öröme, amikor megtalál egy elveszettet, s jobban örül neki, mint az el nem tévedteknek. Jézus megváltó születését és megváltó halálát kapcsolja össze a jó pásztor képe, hiszen a mi Urunk azt mondta magáról, hogy ő a jó pásztor, aki életét adja övéiért.
A kereszten meghalt értünk, hogy megváltson minket. Neki köszönhetjük, hogy nem kell elveszett bárányként tovább vergődnünk bűneink tövisbokrában, hanem vétkeinket megbocsátva visszavezet bennünket Egyházának közösségébe.
Mind születésében, mind halálában észrevehetjük Jézus odaadását, önfeláldozását. Küldetését a mennyei Atyától kapta, s ahhoz mindhalálig hűséges maradt. Megtestesülésének, emberré válásának titkával kezdődik el megváltásunk, amely keresztáldozatával teljesedik be.
Jézus születése, a Megváltó jövetele mindenkinek, a kilencvenkilenc igaz és az egyetlen bűnös számára egyaránt örömhír. Ha őszinte bűnbánat által elismerem Isten előtti kicsinységemet, a betlehemi Gyermek megkeres és megtalál engem! Számára is nagy öröm, hogy rám talált, de én is felszabadultan örvendezhetek érkezésének, amely üdvösségemet jelenti.
Amen                    (H.I.S.)