2014. december 5., péntek

Elmélkedés 12. 05.

Máté 9,27-31

Történetünkben két vak emberről van szó, akik egyszer az úton, bizonyára koldulás közben, talán a közeledő zajból tudomást véve arról, hogy Jézus arra van elmenőben, elkezdtek kiáltozni, mondván: “Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!” (Mt 9,27).
A megszólítás, azaz a „Dávid fia” megnevezés azért fontos ebben az esetben, mert abban a korban elterjedt volt az a nézet, mely szerint a Megváltó az egykori király, Dávid leszármazottja lesz. Amikor tehát a gyógyulni vágyó két vak így nevezi Jézust, akkor kifejezik hitüket, hogy a világba jött Megváltónak tartják őt. Hitüknek ez a burkolt, közvetett kifejezése azonban mintha nem volna elég Jézus számára, aki mintegy további megerősítést kér tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” (Mt 9,28). A kérdésre azt válaszolják, hogy hisznek abban, hogy az Úr segít rajtuk. E közvetlen, szóbeli hitvallás után érinti meg szemüket Jézus, s ennek köszönhetően nyerik vissza látásukat, azaz beteljesedik, amit hittek.
És ez a hit, ez a Krisztusnak vakon igent mondó hit képes csak elfogadni a csodát. Azt mondja Jézus a két vaknak: “Legyen néktek a ti hitetek szerint!” (29. vers). És úgy lett, amint hitték, az történt velük, amit hittek, akkora ajándékot kaptak Jézustól, amekkorát a hitükkel át tudtak venni tőle, az vált tapasztalati valósággá a testükön, ami előbb már hitbeli valóság volt a lelkükben. És itt nagyon fontos ez a sorrend: előbb kell lennie a hitnek, és csak azután tapasztalhatom meg a csodát: Tehát nem a hit épül fel a csodára, hanem a csoda a hitre. Senki ne várjon isteni csodát az életében, ha nem tud vakon hinni.
A testi vakságot már az Egyház kezdeti időszakában is előszeretettel alkalmazták az igehirdetésben a lelki tompultság, valamint a hitetlenség jelképeként. A lelki sötétség időszakát mi is átéljük olykor, s bennünket is megkísért a lelki vakság. Az ebből való gyógyulás feltétele, hogy felismerjük vakságunkat, Jézushoz forduljunk segítségért, és higgyük azt, hogy tud rajtunk segíteni. Oly erősen higgyük ezt, mint a mai evangéliumban szerepkő két vak. És ha ilyen erős hittel hisszük, akkor Jézus bennünket is megszabadít a lelki vakságunktól, és karácsony éjjelén meglátjuk majd őt, Megváltónkat!

Amen