2014. december 13., szombat

2014. december 13.

Illés próféta "helyreállít"

llés próféta idejében a zsidó nép nagyon elpártolt Istentől az északi országrészben. Bálványokhoz csatlakozott, ezeket imádta szóval, állat és emberáldozatokkal. Illés kapta a feladatot, hogy állítsa helyre Jahve és a nép viszonyát.
Kemény küzdelem kezdődött. Illést nem tudták megölni, de 600 társát igen. Illés menekül, de bezárja az ég csatornáit három és fél évre. A nép nem okul, ezért jön a Kármelhegyi csoda. Illés lerombolja a Baál szobrot, megöleti papjait. A nép döbbenten talál rá az igazságra: "Az Úr az Isten." Erőt kap azonnal, indul a földi élet is.
Isten, az elfáradt prófétáját tüzes szekéren - halál nélkül - az égbe ragadja. De vissza kell jönnie a földre. Mikor? Amikor az emberek megint nagyon elhagyják az igaz Istent, amikor rengeteg szenvedés sem tudja kijózanítani őket, akkor jön el csodákkal és prófétai szóval tanúskodni Isten mellett Hénokkal együtt. (Jel 11,3-14).
A világ nagy büntetése előtt visszajön Illés és tanúságot tesz Isten mellett. Illés szellemében tanúskodott Keresztelő János is, hogy kibékítse az apát, fiút, s- - s a népek Isten mellé álljanak.

Az emberiség ma sincs a helyén: Isten mellett kellene lennie, de a Sátán mellett állnak sokan. Tanúskodjunk, tanítsunk és imádkozzunk, még van remény sokak megtérésére, családok, nemzetek kiengesztelődésére.
Amen                                                                       F.F.