2015. május 26., kedd

Aki nagyobb akar lenni

Aki nagyobb akar lenni

Aki nagyobb akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Ez, a szolgálat, ami egészen új e világban, ez, amit Jézus Krisztus hozott ebbe a világba.
Emlékezzünk hogyan is kezdődött ez a történet?  Az Úr Jézus tanítványaival Jeruzsálem felé tartott. Útközben Jézus, botránkoztató, hátborzongató dolgokat mondott a tizenkét tanítványnak: “Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak; és azok kicsúfolják őt, leköpdösik, megostorozzák őt, és megölik. De harmadnapon feltámad.”
Nem csoda, ha a tanítványok borzongva, félve, értetlenül hallgatták ezt a különös bejelentést. Persze mi már tudjuk, hogy pontosan így történt minden, ahogyan az Úr Jézus előre megmondta.
Az Embernek Fiát valóban átadták ellenségeinek, a főpapoknak és írástudóknak, azok valóban halálra ítélték Őt. Fölébe kerekedtek és legyőzték, valóban a pogányok kezébe adták, kiszolgáltatták a szívtelen, kegyetlen rómaiaknak, akik keresztfán való megfeszítésre ítélték. Valóban sikerült úgy összefogni ellene, hogy végül megöljék Őt!
Igen, mi ezt már tudjuk. De még valami mást is tudunk. Azt, hogy mindennek ellenére nem ők, az Úr Jézus ellenségei győztek, hanem ott a Golgotán Jézus Krisztus aratott olyan nagy győzelmet, ami sokkal nagyobb jelentőségű és hatású volt, mintsem ellenségei sejthették volna. Mert itt az Isteni szeretet győzött a bűn világa fölött, itt az Isteni irgalom és könyörület törte meg az emberi gyűlölet erejét.
Itt valami egészen más történt, mint ami a világban történni szokott: Az, hogy valaki nem ütött vissza, amikor verték, nem szitkozódott, amikor szidalmazták, nem haragudott, amikor gyűlölték, nem védekezett és tiltakozott, amikor keresztfára feszítették, áldást kért a mennyből, amikor megölték.
Itt olyan valami történt, ami az egész emberiség történelmére nézve fordulópontot jelent. Mert itt az Ember Fia, Aki ugyanakkor Isten Fia is, Magára vette mindazt a rengeteg bűnt, amivel mi emberek, elzártuk az Isten felé vezető utat. Azaz mindezt ott a Golgotán Magára vette és elvitte az útból. És ezzel azt a szomorú, reménytelen helyzetet, ami Isten és az ember között volt, reményteljessé tette, vagyis a lehető legnagyobb szolgálatot végezte el az emberiségnek, amit valaha valaki végezhet ember számára: Kibékített bennünket az Istennel!
Testvéreim! Előttünk a példa, hogy lehetünk mi mindenkinek a szolgája. Kövessük Jézus példáját.

Ámen.
F.F.