2015. május 28., csütörtök

Imádság előtt

Május 29.

Az imént felolvasott evangéliumi szakaszban 3 eseményről hallottunk
A templom megtisztításáról
A terméketlen fügefa megátkozásáról
És az imádkozásunk előtt egymásnak történő megbocsátásról

Lehetne szólni a templom megtisztításáról is. Hiszen mindannyian Isten temploma vagyunk. Lelkünket is gyakorta meg kell tisztítani.
Lehetne szólni a terméketlen fügefáról, hisz mindannyiunkat, arra rendelt az Úr, hogy bő gyümölcsöt termők legyünk.
S lehetne szólni az imádság előtti elleneinknek történő megbocsátásról is, hiszen ott van a mindennap imádkozott imánkban, a Miatyánkban is.

Azt hiszem ez utóbbi mindennapos feladatunk, az elleneinknek történő megbocsátás.
Bocsássatok meg egymásnak! Mindannyiunknak van mit megbocsátani.
Van, aki széltében-hosszában híreszteli , hogy mivel bántotta meg őt a szomszédja, a munkatársa, a gyermeke. Van, aki hallgat róla, de belül háborog, álmatlanok az éjszakái, és esetleg emiatt lyukad ki a gyomra, vagy lesz aritmiás a szíve. Mindenképpen sok kárt okoz ez annak, aki magában tartja.
Ezért tartotta Jézus Krisztus olyan fontosnak azt, és többször visszatért erre, tanított róla, példázatot mondott ennek az érdekében, hogy a megbántott emberek számára van egy óriási nagy lehetőség, ami magunktól nem jutna eszünkbe. Nemcsak az, hogy visszaüssön, nemcsak az, hogy valami módon megtorolja, vagy tehetetlenül fortyogjon, hanem, hogy elengedheti a tartozást. Meg lehet bocsátani.
Bocsássunk hát meg egymásnak, hogy könnyebb legyen az életünk, és nekünk is megbocsásson a Mennyei Atya.

Ámen
F.F.