2015. május 20., szerda

Sienai Szent Bernardin

Sienai Szent Bernardin

Sienai Szent Bernardian a toscanai Marittimában született 1380-ban. 7 éves korában elveszítette szüleit, apai nagynénjei nevelték. Mint kis ministráns megszerette a prédikációkat. Szónoki tehetsége korán megmutatkozott. A hallott beszédeket társainak szóról szóra elismételte.
11 éves korában magasabb tanulmányok végzésére Sienába ment. Tanítói megcsodálják gyors felfogóképességét, szorgalmát, lelki tisztaságát és szeretetét.
Az 1400. évi borzalmas pestis idején minden képzeletet felülmúló hősiességgel ápolta a betegeket. A járvány elmúltával hónapokra magányba vonult, hogy jövőjéről döntsön. Vagyonát szétosztva 1402. szeptember 8-án belépett a ferencesek közé.
Egész Itáliát bejárva lelkek nagy hasznára hirdeti Isten igéjét. Perugiában erkölcstani iskolát alapított.
Jézus szent Neve tiszteletét terjesztette. Nevéhez fűződik a tizenkét napsugaras Jézus neve IHS monogram használata.
Ezt a zászlórúdra erősített díszes Jézus neve-monogramot magasra emelve vívták ki a harcosok a híres Nándorfehérvári győzelmet.
Ő volt a tanítója. Kapisztrán Szent János és Marchiai Szent Jakab mellett egész sereg szent életű és nagy hatású népszónoknak.
Oroszlánrésze volt Rendünk belső vitáinak Békés lecsillapításában, abban, hogy a 3 férfi rend közül mi, mérsékeltebb irányzatot ferencesek, (Lengyelországban bernardinu-soknak mondanak bennünket) lettünk, illetve maradtunk Szent Ferenc legéleterősebb követői. Aqui-lában, 1444. május 20-án halt meg. 64 éves korában.
Kövessük életpéldáját és tanítását! Legyünk Jézus Szent Neve buzgó tisztelői! Hiszen nem adatott más név az embereknek, mint Urunk Jézus Krisztus Szent Neve. Általa van nékünk üdvösségünk.

Ámen.
F.F.