2016. július 9., szombat

Évközi 15. vasárnap

Évközi 15. vasárnap

Bevezető
A jószándékú ember mindig keresi, kutatja, mi az Isten akarata vele. A mai evangéliumi szakaszban az írástudó is ezért kérdezi Jézustól: „Mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem?” Miután helyesen válaszolt az Úr Jézus kérdésére, újabb kérdést tesz fel Jézusnak. „Ki az én felebarátom?” Erre a kérdésre aztán olyan választ kap, amely minden keresztény számára örökérvényű szabály, és ennek ez a lényege: minden ember felebarátom, aki segítségre szorul. Ma, gondolkozzunk el azon, milyen nehézségeink vannak a felebaráti szeretet megvalósításában, és hogyan tudjuk a nehézségeket megoldani.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy mi oly nehezen tudjuk összekapcsolni az Isten és a felebarát szeretetét. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy mi a felebarátszeretet gyakorlásánál kategorizáljuk a segítségre szoruló embereket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Add, hogy soha se menjünk el segítségadás nélkül segítségre szoruló embertestvérünk mellett. Uram irgalmazz

Evangélium után

A törvénytudó kérdésére: "Uram, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?" Az Úr Jézus magával a törvénytudóval fogalmaztatja meg a főparancsot: "Szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd embertársadat”. Az ószövetségi Szentírásban ez két különböző, s külön helyen található parancs. Az Úr Jézus, s az Újszövetség összekapcsolja, egymástól elválaszthatatlanul. Mégsem a két főparancsolat hangsúlyozásáról van itt szó. A törvénytudó ajkáról elhangzik ugyanis egy másik kérdés is: Ki az én felebarátom?
A törvénytudó kérdése eleve feltételezi, hogy nem mindenki. Annak van határa. De hol a határa?
A törvénytudótól Jézus átveszi a szót. Nem azt mondja egyszerűen, hogy mindenki felebarát, mert ezt eleve elutasítaná a törvénytudó, hanem elkezd mondani egy példabeszédet. Ezzel a történettel próbálja őt más belátásra bírni.
A példabeszédek hatásos fegyverek. Olyanok, mint a gyermek-mesék. Amikor egy kisgyerek meghallja, hogy "egyszer volt, hol nem volt...", akkor kitágulnak a szemei, kinyílik a lelke, és maga is mintha belelépne ebbe a történetbe.
A példabeszéd hallgatói is észrevétlenül beleélik magukat az eseményekbe, a különleges történetekbe, s amikor onnan kijutnak, mások, mint amilyenek előtte voltak. A példabeszédeknek személyiséget megváltoztató hatásuk van. Üdvözítő történetek.
Próbáljuk végigkövetni a mai evangéliumban hallott történetet. Úgy indul, hogy "egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba". Nem számít az, hogy kicsoda, zsidó vagy szamaritánus, vagy akárki. Az számít, hogy ki fog rajta segíteni.
Rablók támadnak rá, vagyis olyanok, akik foglalkozásszerűen űzik a fosztogatás mesterségét. "Levetkőztették és össze is verték." "Félholtan ott hagyták".
Egy drámai képet fest a történet arró1, hogy ott fekszik ez az ember véresen, mindenétől megfosztva, félholtan. A hallgató szinte látja a vérében fekvő embert, és azt mondja magában, hogy erre a látványra minden jóérzésű embernek meg kell rendülnie.
A példabeszéd tovább fűzi az eseményeket azzal, hogy "véletlenül arra ment lefelé egy pap". A pap jelképezi a vallást, ő az, akinek mintegy hivatalbeli kötelessége lenne segíteni. A történet azonban azt mondja: "Átment a túlsó oldalra, és elment mellette”.
A pap után megjelenik a levita, s a levita után - mint a mesében - jön a harmadik, aki majd megoldja a dolgot.
Azt várná a hallgató, hogy a pap és a levita után egy egyszerű izraelita következik majd. Ám Jézus mestere a példabeszédnek, s ezért harmadikként egy szamaritánus következik.
A zsidók által megvetett szamaritánus, ahogy meglátta, megesett rajta a szíve. Vesékig ható megindultság járja át a szamaritánust. Ez a jelenet ősmintája a szeretetnek. A szeretet ott kezdődik, hogy az ember kinyitja a szemét, és engedi, hogy belehatoljon a másik szenvedése, fájdalma annyira, hogy nekem is fájjon. S utána ezen a közös fájdalmon próbál a szeretet enyhíteni.
A szamaritánus átérzi az ember fájdalmát. Ez a példabeszéd csúcspontja. Itt hirtelen megfordul az egész történet. Eddig szűkszavú volt, ezután pedig egy szóáradat következik, amely igyekszik szavakba önteni azt, ahogy a szamaritánus megpróbál segíteni. Nevezik ezt bőség-mozzanatnak is.
A szamaritánus borral fertőtleníti, olajjal megkeni a sebeket, saját ruháiból tép kötést, felteszi a saját állatára, maga gyalog megy mellette, elviszi egy fogadóba, s még ez sem elég, hanem gondozza egész másnap reggelig, s utána még két dénárt is ad a fogadósnak.
Jézus azzal zárja le a történetet, hogy megfordítja az írástudó kérdését így: "Ki lett ennek az embernek a felebarátja?" Átkerül ez által a vita egy pusztán elvi síkról, a gyakorlat síkjára.
Jézus kérdését csak az életével tudja ki-ki megválaszolni. A szamaritánust a tette avatta felebaráttá. A szeretet papjává válik, sokkal inkább, mint a pap, vagy a levita. Ő méltó arra, hogy felebarátnak, embernek nevezzék. Jézus egy nagyszerű képet fest az írástudónak az irgalomról, s azt mondja, ha ő ember akar lenni, akkor így kell élnie.
Sok ebben a világban, hazánkban is, a testileg-lelkileg, szellemileg és erkölcsileg kifosztott ember. Számunkra ezért nem az írástudó által feltett kérdés a fontos: Ki az én felebarátom, hanem a feladat, hogy miként az irgalmas szamaritánus, úgy kell nekünk is mások, a kifosztottak, a szenvedők és segítségre szorulók felebarátjaivá lennünk. Feladatunk az, hogy hasonlóképp cselekedjünk, mint az irgalmas szamaritánus.

Ámen.