2016. július 15., péntek

Szent Bonaventúra

Szent Bonaventúra püspök
és egyháztanító

Giovanni di Fidanza a Viterbo melletti Bagnoregióban született. Édesapja tehetős orvos volt, aki nagy gondot fordított beteges kisfia gyógyítására és nevelésére. Giovanni a ferencesek rendházában kezdte meg tanulmányait. A hagyomány szerint a Bagnoregióba látogató Szent Ferenc ölébe vette, és ezzel kigyógyította súlyos betegségéből. A Szent csak annyit mondott: jó jövő, vagy is buona ventura. Szentünk neve is innen származik.
1235-ben, 27 éves korában Bonaventúrát már Párizsban találjuk. Aquinói Szent Tamás Campendium theologiae című műve mellett Bonaventúra Breviloquium című műve a legnevezetesebb teológiai összefoglaló.
Az őt meglátogató Szent Tamás azt kérdezte tőle: „Hol a te könyvtárad?” Azt válaszolta, a feszületre mutatva, hogy ez az én könyvtáram.”
A kisebb testvérek rendjét (ferencesek) bölcsen irányította, ezért rendfőnöknek választották. A Káptalan megbízásából elvállalta Szent Ferenc életének a megírását. E műve nem sokkal ezelőtt jelent meg Piusz atya kitűnő fordításában. Az őt meglátogatóknak mondotta korábbi tanítómestere, „Hagyjátok a Szentet a Szentről írni”.
A rend második alapítójának és Atyjának tekintjük őt. A Pápa Albano bíboros püspökévé nevezte ki. Éppen mosogatott a konyhában, amikor hozták a bíborosi kalapot, azt kérte tőlük, hogy tegyék a kalapot a fogasra, míg ő a mosogatást befejezi. 1274-ben halt meg Lyonban, néhány hónappal Aquinói Szent Tamás halála után. A „doctor seraficus” nevet kapta az utókortól.
Miként Szent Bonaventúra számára, úgy számunkra is legyen számunkra is a Szent Kereszt a mi könyvtárunk.
Ámen

F.F.