2016. július 12., kedd

Ja, Neked!

Jaj, neked!
Három város, Korozain, Bet Szaida és Kafarnaum végső sorsáról beszél Jézus a mai evangéliumban. Az evangélista megjegyzése szerint ezeken a helyeken tette legtöbb csodáját, de mindez kevés ahhoz, hogy e városok lakói elkerüljék az ítéletet. Úgy nevezi meg, úgy szólítja meg e városokat, mintha azok személyek volnának. Ez arra utal, hogy figyelmeztetése az ott lakóknak, az embereknek szól, és nem a falaknak, az utcáknak vagy a házaknak. Elítélésük oka az lesz, hogy nem tartottak bűnbánatot. Azt minden bizonnyal örömmel vették, hogy Jézus meggyógyította betegeiket, de azt már nem hallgatták szívesen, amikor a megtérésről és a bűnbánatról beszélt nekik.
A bűnbánat és a megtérés Jézus igehirdetésének egyik legfontosabb eleme. Már fellépését megelőzően és azt előkészítendő Keresztelő János, az ő előfutára is a bűnbánat keresztségét hirdette a népnek. Jézus pedig így kezdi fellépését: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Az apostolokat is azzal indítja missziós útjukra, hogy hirdessék az embereknek: térjenek meg, mert elközelgett az Isten országa. Mi tehát az említett városokban lakók bűne? Hallják a tanítást, látják a csodákat, de hatás nélkül marad mindez. A csodák ellenére sem hisznek Jézusban és nem ébred fel bennük a bűnbánat. A hitet és a bűnbánatot hiányolja náluk.
Meghalljuk-e mi Jézus bűnbánatra hívó szavát? Hitet ébreszt-e bennünk szava és jelenléte?

H.I.S.