2016. július 11., hétfő

Szent Benedek apát

Szent Benedek apát, Európa védőszentje

NURSIAI SZENT BENEDEK 480 táján született a középitáliai, umbriai Nursziában (ma Norcia). Előkelő származású, Rómában elsőrendű nevelésben részesült. A gót megszállás alatt nyögő Rómában tanult, keresztény lelke nem tudott megbékélni a világ kisértéseivel. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a világot.
Előbb egy falusi plébánián élt, de innen is tovább menekült a világ elől. A szabin hegyek közt, Subiaco vidékén vette fel a remeteöltönyt, itt telepedett meg egy barlangban. Háromévi magány után pásztorok találtak rá, és vitték hírét az emberek közé. Ezután már sokan zarándokoltak hozzá. Ez a hírnév a világ kisértését is jelentette számára. Emiatt visszatért barlangjába, Subiacoba.
Egyre több remete vette körül, ezeknek egymásután épített kolostort. Monte Cassino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya. Emiatt a nyugati szerzetesség Atyjának is szokták nevezni.
Meghalt 547. március 21-én. Követői, a bencések térítették meg Európát. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.
A bencés rend Európa kultúrájának mozgatója volt évszázadokon keresztül. Benedek hatása máig ható. Éppen ezért bízzuk pártfogására a mai Európát is, ahol megkérdőjeleződöttek az évezredes értékek, de látjuk, hogy ma is csak ezek alapján az értékek alapján lehet igazán emberi életet élni. És megmenteni Európát.

Imádkozzál és dolgozzál. Szent Benedek jelmondata ma is időszerű.