2017. augusztus 5., szombat

Színeváltozás ünnepe

Színeváltozás ünnepe.

Ma, augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepét ünnepli az egyház. A liturgikus év folyamán kétszer is felolvastatja az egyház Urunk színeváltozásáról szóló evangéliumi szakaszokat.
Egyszer nagyböjt 2-ik va-sárnapján, Urunk szenvedésére, kereszthalálára s feltámadására emlékeztető s húsvét méltó megünneplésére felkészítő időszakban, nagyböjt folyamán.
Másodszor pedig minden augusztus 6-án, a Nándorfehérvári győzelemre emlékeztetően.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy nem halljuk már a déli harangszót. Uram, irgalmazz!
Urunk bocsásd meg, hogy nem gondolunk már dicső győzelmünkre. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy nem imádkozzuk már az Úr angyalát. Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Erről az ünnepről csak kevesen tudjuk, hogy ennek az ünnepnek is, miként Húsvétnak és Pünkösdnek van ószövetségi párhuzama. A Lombsátor (Szukkót) (Pászka, Sevuot) ünnepe. És ez a vigasság ünnepe.
A szentírásmagyarázók szerint Jézus színeváltozása szerint ezen az ünnepen történt. Ezért a tartalma miatt a harmadiklegnagyobb ünnep lett. Keleten már az V. században megünnepelték. Nyugaton pedig III. Kallisztus pápa tette kötelezővé, csakúgy a déli harangszót is a Nándorfehérvári győzelem emlékére. Mert két héttel a győzelem után, ezen a napon jutott el hozzá a győzelem híre, megünnepeltté.
Miért rendelte el a Szentatya ezt az ünnepet, egész világon megünneplő ünnepként?
Azért, mert miként annak idején, a Táborhegyen a színeváltozással akart az Úr Jézus valamit megmutatni, megsejtetni istenségéből, úgy Nándorfehérváron, a korabeli keresztények hite szerint, a keresztények iszlám felett aratott győzelmével, az Úr Jézus megmutatott valamit istenségéből, isteni hatalmából a benne hívőknek.
Miként az Úr Jézus színeváltozása az apostolokat, úgy a Nándorfehérvári győzelem is megerősítette Jézus Krisztus akkori követőit, a Jézus Krisztusban, való hitben.
Oh, bárcsak a ma élők hitét is megerősítené a nándorfehérvári győ-zelemre emlékeztető déli harangszó, s Urunk színeváltozásának ünnepe!
Urunk színeváltozásáról hallva eme szavakat, a mi szívünkben is felébred a vágy: de jó lenne, de boldogok lennénk, ha mi is részesülhetnénk hasonló élményekben, mint az apostolok. Ha mi is megláthatnánk Jézust! És pedig nem a titokzatos testében is szenvedőt, hanem a dicsőségben tündöklőt, az isteni hatalmát megmutató Üdvözítőt!
Az Úr Jézust azonban, úgy miként az apostolok mi nem láthatjuk földi életünkben. Követőinek az Úr Jézus olyan boldogságot igért, amely a hitből és nem a látásból fakad. Boldogok, akik nem látnak engem és mégis hisznek bennem. Mondja Jézus a kételkedő Tamásnak, s általa valamennyi kereszténynek., nekünk is, ma élőknek is.
De ha az előbb említett módon nem is láthatjuk őt, de úgy miként a nándorfehérvári győzelemben látta őt a korabeli keresztény világ, s benne hazánk. Úgy mi is láthatjuk a 2000 éves kereszténység, s 1000 éves hazánk történelmében!
De történelmünk legdicsőbb győzelme után jött széthúzó nemzetünk nagy tragédiája Mohács. A naív „feketeleves” a Budai várban. A 140 éves hódoltság.
De jött egy csodálatos pápa! XI. Ince pápa, aki összefogta Európa népeit és megszabadította Európát, s benne hazánkat a a kereszténységet pusztító Iszlámtól.
Megérdemelten áll ott szobra a Koronázó templom közelében talapzatán e felirattal: ”XI. Ince pápának, Magyarország megmentője emlékének, a hálás nemzet 1686-1936”.
És pár száz év után újra itt az Iszlám veszedelem. S megkezdte Európát leözönleni, Európát elfoglalni.
Népünknek az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és újra védi hazánkat és Európát az Iszlám veszedelemtől. És mit kap érte? Egy-két szomszédnép kivételével – gyűlöletet. De népünk teszi továbbra is, mi szent kötelessége, mert miként annak idején az apostolokat a Táborhegyen, úgy földi létünkben erősít minket is.
Egyházunk és hazánk életét nyitott szemmel szemlélők napjainkban is láthatunk, nekünk szóló a nándorfehérvárihoz hasonló győzelmeket.
Ne legyünk feledékenyek! Emlékezzünk csak! Jó pár évvel ezelőtt mi is láthattunk olyan történelmi eseményeket, amelyekben megmutatkozott Krisztus isteni hatalma. Eufórikus érzés hatotta át a hívők millióit világszerte, kicsinyke hazánkban is, amikor egy ateista ideológia került a történelem szemétdombjára, egy ateista világbirodalom omlott össze!
Amikor ugyanis az Úr Jézus megmutatta apostolainak, s a történelem folyamán a keresztényeknek ragyogó dicsőségét, istenségét, isteni hatalmát, nem az volt a célja, hogy elkápráztassa az apostolokat, s a benne hívőket, hanem, hogy megláttassa velük a megpróbáltatás, a szenvedés és a kereszthordozás értelmét.
Mennyei Atyánk nem csupán Fiát akarta megdicsőíteni, hanem minket is. Azt akarja, hogy bennünket is átragyogjon a színeváltozás fénye. Azt akarja, hogy minden keresztény életét átjárja az evangélium világossága, fénye és melege! Azt akarja, hogy Jézus tanítása minket is olyan emberekké változtasson, akik továbbadjuk Jézusunk világító és melegítő szeretetét. Azt akarja, hogy minél több, Jézus közelébe került honfitársunk mondhassa, mit az apostolok: "Jó nekünk itt lennünk" 1000 éves hazánkban, hívő keresztény magyarként.

Ámen