2017. szeptember 29., péntek

Főangyalok

Szent Mihály szent Gábor és szent Rafael főangyalok
A három főangyalt, Szent Mihályt, Gábort és Rafaelt ünnepeljük a mai napon. Az evangélium alapján elmélkedésünkben ne a Jézus által igaz izraelitának nevezett Nátánáel személyére irányuljon figyelmünk, hanem arra a mondásra, hogy "látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett." Ha Jézus angyalokról beszélt, akkor nincs jogunk kételkedni létezésükben. A főangyalok ünnepe és az evangélium jó alkalmat ad nekünk arra, hogy az angyalokról alkotott jámbor kép mellett tisztázzuk, hogy hitünk mit tanít e szellemi lényekről
Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak
SZENT MIHÁLY tisztelete már Nagy Konstantin császár idejében is létezett. Nevéhez számos megjelenés kapcsolódik. Számos búcsújáró hely alakult ki tiszteletére, főleg Itáliában.
Lovagrendek védőszentjüknek tisztelték és tisztelik. Hadseregek hímezték képét zászlóikra (például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején). Az Egyház, a rossz, a Sátán elleni küzdelemben Szent Mihályt hívja segítségül.
GÁBOR főangyal, a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike.
Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét).
Názáretben Máriánál megjelenve a Megtestesülést jelentette be. Lukács evangélista nevezi Gábornak. Szavait idézzük minden "Üdvözlégyben
RÁFAEL angyal egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. Az ifjú Tóbiás kísérője. Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. A keresztény hagyomány az úton levők védelmezőjét látja benne.