2018. szeptember 21., péntek

Szent Máté apostol


Szent Máté apostol, evangélista.
Jézus meghívása sokféle embert sokféle helyzetben ért. Egy azonban azonos volt, követték a hívást. Meghallom-e Jézus hívószavát? Kész vagyok-e követni, nyomába szegődni, élni azt a hivatást, amelyet nekem adott?
Hogyan is történt Szent Máté apostol meghívása? Szent Máté apostol, evangélista meghívása sokakat megihletett már. Művészeket is. Caravaggio festményén Lévi a vámos hitetlenkedve magára mutat: Mintha csak azt mondaná: tudod, kivel állsz szemben? Engem, bűnös embert hívsz?
Jézus nagy ajándékot bízott rá, hiszen apostolaira alapította Egyházát. Miden megkereszteltnek sajátos hivatást, ajándékot adott Jézus. Nekünk is itt jelenlevőknek, valamennyiinknek.
Jézus jól tudja, hogy mit tesz. Ismeri bűneinket, képességeinket és kegyelmének erejét. S ezek ismeretében adta nekünk is a hivatásunkat.
Kegyelmi segítségével éljük azt a hívatást, amivel megajándékozott bennünket.
Ámen