2018. október 20., szombat

Évközi 29. vasárnap. 2018


Évközi 29. vasárnap. 2018

Bevezetés
A mai evangéliumi szakaszban harmadszor szól Jézus a közeli szenvedéséről. Ugyanebben az evangéliumi szakaszban Jézus élesen korholja az apostolok "első helyért" való törtetését. Milyen visszhangra találnak bennünk Jézus közeli szenvedéséről, és az első helyekről szóló szavai.

Kirié litánia
Bocsásd meg Urunk, hogy oly nehezen értjük meg szenvedésedről szóló szavaidat. Uram irgalmazz!
Bocsásd meg, hogy belátjuk az első helyek kereséséről mondott szavaidat, s mégsem követjük azokat. Krisztus kegyelmezz!
Bocsásd meg Urunk, hogy oly nehezen szolgálunk segítségre szoruló testvéreinknek. Uram irgalmazz.

Evangélium után
Minden ember különbözik a másiktól. Mások a munkaköreink. Mások a feladataink. Vannak közöttünk vezetők és vannak beosztottak. Vannak munkaadók és vannak munkavállalók. Egyeseknek az irányítás, a vezetés, rosszul hangzó szóval a parancsolás jutott osztályrészül, másoknak ezek végrehajtása, az engedelmesség. Vajon a kettő közül melyik a könnyebb?
Néhányan elismerésben és tiszteletben részesülnek és tekintélyek előttünk. Mások, átlagosan, szerényen és feltűnés nélkül élnek. Sokan viszont elismerésekre, jutalmakra és rangosabb munkakörökre áhítoznak. Földi előnyöket és főleg magasabb jövedelmet várnak tőlük.
Sokan betegesen és görcsösen vadásszák a ranglétrán való feljebbjutást. Akik viszont nem küzdenek ilyen kirívó, s meg nem engedhető módon az elsőbbségért, azok meg betegesen irigykednek törtető társaikra, megütköznek rajtuk és boszszankodnak miattuk.
A törtetés, és az emiatti irigység még Jézus tanítványainak a körét sem kímélte. Az egyházban éppúgy megtalálható, mint a politikai és gazdasági, munkahelyi és a hivatali körökben.
Annak idején Zebedeus két fia, a két testvér, Jakab és János igyekezett Jézusnál előnyökhöz jutni többi tíz társával szemben. "Add nekünk" - mondották - "hogy egyikünk a jobb oldaladon, másikunk a bal oldaladon üljön dicsőséged országában".
Ma politikai pártok, sok esetben pedig munkatársak és csoportok versengenek egymással a hatalomért, az azzal járó előnyökért, s a jobb állásokért. Érvényesülésük érdekében megrágalmazzák egymást, a törvénytelenségektől és az emberi gonoszságoktól sem riadnak vissza. Az érvényesülni akarás az emberi élet egyik legmeghatározóbb mozgató rugója.
A mai evangéliumban az Úr Jézus figyelmeztet: "a ti körötökben ne úgy legyen, mint a világ nagyjainál, akik a népeken zsarnokoskodnak". Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája".
Az Úr Jézus ezzel nem ítélte el a kitűnni akarást, az elsőnek lenni akarást sem! Tanítása szerint bárki megpályázhatja az első helyeket. De megbélyegzi azokat, akik hatalmukkal visszaélnek, zsarnokoskodnak.
Nem kell eleve elítélni minden elismerést, dicsőséget, rangot és címet. Miért ne érdemelhetné meg valaki az elismerést és miért ne járhatna ki neki az, ha rászolgált? Vannak emberi teljesítmények, amelyeket jutalmaznunk kell!
A kiváló emberek nem címekért és rangokért küzdöttek, hanem mindannyiunk érdekében. Éveken át fáradoztak a szegényekért és a többi elesettekért. Talán nem érdemlik meg az emberi elismerést, még akkor is, ha ez számukra némi előnyökkel is jár?
Másokért nem sajnáltak szabadidőt, kényelmet és olykor még pénzt sem, csakhogy megkönnyíthessék életüket és örömet szerezhessenek nekik. Áldozatos helytállásukért illő, hogy megkapják az emberi elismerést.
Ugyanakkor előfordul, hogy valaki egyáltalán nem tolakodott, mint a két testvér, Jakab és János, mégis előre toltuk őket. Olyan szükséges feladatokat bíztunk rájuk, amelyekre senki sem vállalkozott szívesen. Aztán becsületes helytállásukért kitüntettük őket.
A vértanúk életüket áldozták valamilyen jó ügyért. Nekik Krisztushoz hasonlóan és vele nemegyszer ki kellett inniuk a keserűség poharát és részesedniük kellett a szenvedések fürdőjében. Elismerésüket Jézus nem kifogásolja.
Az Úr Jézus nem az emberi méltóságot, címet, rangot és elismerést, hatalmat és tekintélyt állította elérendő célként követői számára. Mindezek elillannak, akárcsak a füst. Ami az emberek előtt kimagasló, nem biztos, hogy Isten előtt is az.
Ezért mondja Szent Pál apostol: "Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem". Lehet bármilyen beosztásom, magasabb, vagy alacsonyabb, ha szeretet, Jézus Krisztuséhoz hasonló, másokat szolgáló, másokért életet is odaadó szeretet nincs bennem, semmit sem érek.
Ma felénk hangzik az Úr Jézus szava: "Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem azért, hogy ő szolgáljon és életét adja sokak üdvösségéért."
Hogy hogyan szolgált Jézus másoknak, és hogyan adta életét üdvösségünkért, nem feledhetjük sohasem. Példaként áll előttünk, a keserűpohár kiüresítése, és örök hála él érte a lelkünkben.
Igazi elismerést akkor érdemlünk majd mi is az emberek, de az Úr Isten részéről is, ha képességeinket, Tőle kapott adományainkat mások javára használjuk, másokat szolgálunk és Krisztus Urunk példáját követve életünket odaadjuk sokak, mieink és nemzetünk megmentéséért.
Ámen