2019. január 23., szerda

A keresztények egysége


A keresztények egysége
Jézus nem sokkal halála előtt imádkozott követői egységéért (Jn 17, 20-23).
Ha megnézzük a kereszténység 2000 éves történetét, azt látjuk, hogy az egység már szinte az induláskor veszélyeztetve volt. Szent Pálnak már ezt kellett írnia: “De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!” (Gal 1, 8).
Az eretnekségek története az egyháztörténelem kihagyhatatlan része. Már az efezusi zsinatot (431) követte a máig fennmaradó nesztoriánus közösségek kiválása. - Ezt követték a monofizita egyházak. - Napjainkra már szinte megszámlálhatatlanul sok keresztény felekezet létezik.
Ezek a tények arra mutatnak rá, hogy a kereszténység mai (és régebbi) állapota botrányosan szemben áll Jézus imájának kérésével: “úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem”.
Lehetne az egység felfogását a Szent Ágostonnak tulajdonított mondás szerint értelmezni: “a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenekelőtt szeretet”.
Ha ebből a kijelentésből indulunk ki, akkor az egységkeresésben a leglényegesebb, hogy minden szeretettel történjék.