2019. január 29., kedd

Ki az én anyám?


Ki az én anyám?
Jézus rokonsága is értesült azokról a vitákról, amelyek közte, valamint a farizeusok és írástudók között kialakultak.
Máté evangélista a rokonok szándékáról csak annyit jegyez meg, hogy beszélni akarnak Jézussal. Kellemetlen lehetett számukra, hogy egyik családtagjuk szembekerült a vallási vezetőkkel, ezért úgy döntenek, hogy felkeresik és megpróbálják rávenni, hogy térjen haza velük. Talán meg akarták győzni arról, hogy ne folytassa tovább tanításait és ne tegyen több csodát a nagy nyilvánosság előtt, mert ez újabb összetűzésekhez vezethet.
Érkezésükről értesülvén Jézus ezt kérdezi: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” (Mt 12,48), majd pedig azokat nevezi családjának, akik teljesítik a mennyei Atya akaratát.
Mindezt ne értsük félre! Nem arról van ugyanis szó, hogy Jézus megtagadja édesanyját vagy családját, hanem arról, hogy új közösséget hoz létre tanítványaiból, mindazokból, akik hisznek benne és követik őt, s ez az új közösség legalább annyira bensőséges és közvetlen, mint a családhoz való tartozás az emberek között. Szavait úgy mondja, hogy karját ünnepélyesen kitárja tanítványai felé.
E mozdulat, amely a meghívást jelenti, felém is megmutatkozik. Az Úr engem is meghív, hogy követője, tanítványa, családtagja, testvére legyek. Tőlem is azt kéri, hogy az Atya akarata szerint éljek.