2019. május 1., szerda

A munkás Szent József


A munkás Szent József
Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának liturgikus emléknapját XII. Piusz pápa vezette be 1955-ben. Egyre inkább látszott az ipari forradalom óta növekvő arányban megjelenő munkásosztály erősödése. A második világégés után pedig az iparosítás nagy ereje hatalmas lakótelepeket hozott létre, melyben a ruráris környezetből kiszakadt, egykor vallási neveltetésben részesült fiatal, életerős osztály kereste az új helyét a városok peremén.
A kommunista hatalomátvétel után a párt legnagyobb bázisa a munkások közül került ki. A gyökereit elvesztett milliók könnyű célpontjává váltak az új, Isten nélküli ideológiának. A szerzetesrendek feloszlatása és a szervezetek felszámolása után nem volt olyan felkészült papi közösség, aki foglalkozhatott volna a kommunizmust építő milliókkal.
Ennek átkos terheit máig magunkon hordozzuk. Nagyvárosaink lakótelepei továbbra is vallásilag a leginkább tartózkodóbb területeink közé tartoznak.
József foglalkozását tekintve ács volt – egyszerű kétkezi munkás. Ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére.
A Szentírásban nem sok minden szerepel a szentről, csendben, hallgatagon élte le életét igazi nagy szerelme Mária és a Megváltó mellett. Hűségéért a legnagyobb jutalmat kapta, a boldog halált, élete két legfontosabb személye karjai között.
A mai napon ünnepeljük azokat a milliókat, akik csendben, a háttérben meghúzódva, a munka fáradtságait hordozva élik mindennapjukat. Dolgoznak családjaikért, a jobb jövőbe vetett hitükért. A sok szent józsefes lelkületű édesapáért kell köszönetet mondani az ünnepen – lépjük oda hozzájuk és öleljük át őket, mert sokat jelentenek számunkra, még ha ritkán is mondjuk el nekik…
A munkás Szent József