2019. május 10., péntek

Útravaló


ÚTRAVALÓ
Az őskeresztény időkben a szentmin való részvétel szentáldozást is jelentett. Idővel azonban az esenember félni kezdett, hogy ltatlanul veszi magához az Eucharisztiái.
A bibliai százados imája is kifejezi ezt az emberi félelmet. Jézus Krisztus azonban nem a tökéletesekért maradt velünk, hanem azért jön hozzánk, hogy ő maga alakítson bennünket. Szerencsétlen megállapís volt, hogy a szentmise teljes, ha gyedül a pap áldozik, és nem kell, hogy a hívek is maguk-hoz vegyék az Eucharisztiát.
Ki-ki maga ítélje meg, hogyan egyeztethető össze ez a szemlélet az evangélium szavaival. "Bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét, nem lesz élet bennetek." Nevezetesen örök élet, amelyre születtünk, és amelynek kapujához mindannyian elérkezünk életünk végén. Belépőjegy itt csak a Krisztushoz való hasonlóságunk lehet
Ámen