2019. augusztus 13., kedd

Boldog XI. Ince Pápa


Boldog XI. Ince pápa
Ünnepe: augusztus 13.

Ma Boldog XI. Ince papáról emlékezik meg az Egyház.
Ince pápa nagylelkűsége, tisztasága, lelkiismeretessége, egyszerűsége négyszáz év távlatából is ragyog. A török elleni küzdelemben sok érdeme volt, mind Bécs, mind Buda felszabadításában. Ezeket a győzelmeket a Szűzanyának köszönte meg.
Az itáliai Comóban született 1611. május 19-én. Családi nevén Odescalchi Benedeknek hívták. Először a katonai pályát választotta, de az Egyház szolgálatában kötelezte el magát, 34 éves korában már bíboros. Pápai legátusként, mint a szegények atyja, sokat fáradozott értük. 1650-ben Navara püspöke lett. 1676-ban választották pápává. Kitűnt nagylelkűségével, jámborságával, tisztaságával, lelkiismeretességével, egyszerűségével. Óriási erőfeszítéseket tett a török uralom alóli felszabadításáért. A bécsi győzelem emlékére, örök időkre elrendelte, hogy hálaünnepként ünnepeljék a keresztények szeptember 12-én Mária nevét.
Hazánk egyik legnagyobb jótevője, a török iga alól való felszabadítás mozgatója és lelke. Élete fő céljának a keresztény Európa, de főként Magyarország megmentését tekintette. Buda visszafoglalásának napját, (1686.) szeptember 2-át az egész katolikus világra kiterjedően Szent István magyar király ünnepévé rendelte.
Szentéletű főpap volt, aki erélyesen küzdött az egyháziak világiassága ellen, kereste a protestánsokkal való kibékülés lehetőségét, rendszeresítette a hitterjesztést a pogányok között.
Buda visszafoglalásának 250-ik évfordulója alkalmából a Magyar Nemzet szobrot állított neki a budai várban, 1936-ban, ezzel a felirattal: „XI. Ince pápa / Magyarország megmentője / emlékének / a hálás nemzet, 1636-1936”.