2019. augusztus 14., szerda

Nagyboldogasszony 2019


Nagyboldogasszony 2019.
Bevezetés
Ma az Egyház a Boldogságos Szűz Mária mennybemenetelét ünnepli, amit a magyar népnyelv egyszerűen csak Nagy-boldogasszonynak nevez.
Mária mennybevétele nincs megírva a Szentírásban, de megőrizte az apostoli időkig visszanyúló hagyomány. Ezt a kezdettől vallott hitigazságot, hirdette ki hittételként XII. Piusz pápa 1950-ben.
A katolikus Egyházban ez a legnagyobb Mária ünnep. Különösen is számunkra, hiszen első Szent Királyunk, néki ajánlotta fel a Szent Koronát, hogy Ő legyen népünknek a királynője, Nagyasszonya, Oltalmazója és Pártfogója. Nemzeti létünkben megtartónk.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy mennyire vagyunk mi ma élő magyarok Mária hűséges gyermekei, s Mária Országa. S ha azt vennénk észre, hogy vannak bizony mulasztásaink ezen a területen, bánjuk meg azokat, hogy méltóképpen ünnepelhessük a Nagy Boldogasszonyt.

Kirié litánia
Urunk Jézus bocsásd meg Mária-tiszteletünk hiányosságait. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus bocsásd meg, hogy egyre ritkábban imádkozzuk az Üdvözlégy Máriát, s a rózsafüzért. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus bocsásd meg, hogy egyre ritkábban zarándokolunk a Mária kegyhelyekre. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A keresztény hívek ősidők óta nagy tisztelettel és szeretettel tekintenek Jézus édesanyjára, Máriára. Nem kizárólag azért, mert Ő adta nekünk Jézust, midőn vállalta az emberek előtt igazolhatatlan anyaságát. Tiszteljük Máriát azért is, mert elsőnek élte meg azt az életet, amelyben "Istennek kedve telik.” Nem csupán a Kisdedet karjában hordozó Anyát köszöntjük, hanem azt az Asszonyt, aki elég erős ahhoz, hogy karjába vegye, Istenhez ölelje a bűnös világot.
Nem tudom, ki hogyan gondolkozik, de ha én egy édesanyára, szerető hitvesre gondolok, mindig ölelésre tárt karokkal képzelem magam elé. Máriát is így látom a mai ünnepen felénk fordulni. Vajon mit lehet válaszolnunk a kitáruló karok üzenetére? Nem kevesebbet, mint elindulni feléje.
Az evangélium Mária több útjáról is megemlékezik. - Az angyali üdvözlet után elmegy, hogy meglátogassa a szintén gyermeket váró Erzsébetet.
Aztán visszatér Názáretbe és feleségül megy Józsefhez.
A népszámlálásra Betlehembe utaznak és az istállóban világra hozza gyermekét.
A gyilkos Heródes elől Egyiptomba menekül.
Végre hosszú évek után visszatér Názáretbe és jó darabig nem utazik sehová.
Mindig akkor és oda ment ahová Isten akarta.
Elkíséri Jézust képzeletben és ténylegesen akkor is, midőn megkezdi nyilvános működését.
Ott látjuk a kánai menyegzőn, - később Jeruzsálemben, - majd a kereszt alatt.
Sok utat tett meg Mária földi életében és minden útján Jézust követte. Bárcsak mi is utánoznánk ebben. Mennyivel szebb, boldogabb lenne az életünk! Vezetheti-e gyermekeit rossz útra egy szerető édesanya? Ezért boldog az, aki megőrzi útját.
Az evangélium arról is beszámol, hogy a keresztfán utolsó szavaival Jézus Jánosra bízta édesanyját. Legnagyobb kincsét, Mária életét a szeretett tanítvány kezébe helyezte.
és a miénkbe, a mi szeretetünkbe.
És Jánosét Máriáéba. Mi másra, ki másra bízhatnánk mi is drágának tartott életünket, mint Őreá? - Hiszen az e napon elhunyt Szentkirályunk, Szent István is az Ő kezébe, oltalmazó szeretetébe helyezte népét mindörökre. Mert csak az Ő oltalmazó szeretetében érezhetjük magunkat biztonságban e hazában.
Ámen