2015. március 6., péntek

A szőlőskert és a gyümölcs

A szőlőskert és a gyümölcs
A szőlőskertben dolgozó gyilkos szőlőmunkásokról szóló példabeszéd mindenekelőtt Isten és Izrael népének kapcsolatának története. Isten először prófétákat küldött Izraelhez, majd saját Fiát.
De, ahogy Jézus mindegyik példabeszédének, úgy ennek a történetnek is van egy szélesebb értelme. Az Isten és Izrael közötti kapcsolatban felfedezhetjük Isten és az emberiség kapcsolatát. D e miért is „ültetett ”Isten szőlőskertet, és mik azok a „gyümölcsök”, amiket vár, hogy megteremjünk?
Itt a példabeszéd nem egyezik a valósággal. Az emberek nem a szőlőtő iránti szeretetből ültetik és gondozzák a szőlőt, hanem saját maguknak. Isten más! Ő nem a maga érdekéből teremti meg az embert és lép szövetségre vele, hanem, hogy az ember javát keresi tiszta szeretetből. A gyümölcs, amit remél az embertől: az Isten iránti szeretet, az elnyomottakkal szembeni igazságosság. Minden azért van, hogy az embernek legyen jó, nem pedig Istennek.
Jézusnak ez a példabeszéde félelmetesen igaz Európánkra és általában a keresztény világra. Ebben a szövetösszefüggésben azt kell mondanunk, hogy Jézust „kidobták a szőlőskertből”, elvetették abból a kultúrából, amely posztkeresztény-nek, vagy egyenesen keresztény-ellenesnek nevezi magát. A szőlőmunkások szavai, ha nem is kifejezetten, de tettekben visszhangoznak elvilágiasodott társadalmunkban: „Rajta, öljük meg és mienk lesz az örökség!”
Senki sem akar már hallani Európa keresztény gyökereiről, a keresztény patrimóniumról. Az elvilágiasodott emberiség maga akar lenni az örökös, az úr.
Amit most mondtam, az a példabeszéd szélesebb értelme.
De Jézus példabeszédeinek mindig van egy „szorosabb értelme”, s ez az egyénekről szól: alkalmazhatjuk azt minden egyes személyre, nemcsak az emberiség-re vagy a kereszténységre általában. Fel kell tenni a kérdést önmagunknak: Milyen sorsa van Krisztusnak az én életemben? Hogyan válaszolok Isten irántam való felfoghatatlan szeretetére? Kivetettem én is Őt házamból, életemből, elfelejtkeztem Róla, nem ismertem fel Őt?
Nem veszem észre, hogy „A fiamat csak tisztelni fogják.” szavak nekem szólnak. A mennyei Atya hozzám küldte és küldi az Ő Fiát e szentmisében is, az Oltáriszentségben, kenyér és bor színében.
Szomorúságot, csalódást érezhetünk a példabeszéd hallatán. Ennek oka, hogy nem happy end a történet vége. De a maga mélységében mégis arról a végtelen szeretetről szól, amellyel Isten minden embert és teremtményt szeret. Ez a szeretet pedig – a váltakozó elhagyások és visszatérések után – mindig győzedelmeskedni fog, övé lesz az utolsó szó.
Isten soha nem vet el senkit véglegesen. Ezek pedagógiai elhagyások. Még Izrael elvetése is, amelyek burkoltan ott vannak Jézus szavaiban – „Isten országát elveszik tőletek és annak adják, aki megtermi annak gyümölcsét. Látjuk napjainkban is, hogy a keresztény világot, legalábbis egy részét tényleg fenyegeti az a veszély, hogy Isten elhagyja és más népeknek, afrikaiaknak, s ázsiaiaknak adja. Legyünk hát újra gyümölcstermőkké, hogy el ne hagyjon, hanem velünk maradjon az Úr.

Ámen,
F. F.