2015. március 4., szerda

Az Ember Fia azért jött

Mert az Ember Fia azért jött, hogy szolgáljon és életét adja váltságul sokakért!

Érezzük, hogy Jézus ma hallott tanításában valami új törvényszerűség érvényesül, ami merőben ellentétben áll a régivel. Valóban: Jézus Krisztusban egy teljesen új világ kezdődik, új életrend, az Isten országa. Ebben az Isten országában egészen más és új törvények vannak, mint a világban. Itt nyilvánvalóan látszik, hogy íme, nem az az erősebb, aki nagyobbat tud ütni, hanem aki jobban tud szeretni. Nem az a hatalmas és nem az menti meg a világot, aki erőszakoskodik a többiek fölött, aki pusztítóbb fegyverekkel tud ölni, hanem az, aki önmagát tudja föláldozni másokért.
A világ törvénye az uralkodás, Jézus Krisztusé a szolgálat. A világ eszköze az erőszak, a hatalom, Jézus Krisztusé a szeretet, az áldozat. A világ a jog világa, Jézus Krisztusé a kegyelem világa. A világ országaiban az emberek harcolnak egymás ellen, fölibe akarnak kerülni egymásnak, leigázni, kizsákmányolni egymást, kihasználni a gyengébbeket, Isten országában pedig segítenek egymásnak, szolgálnak egymásnak, ha kell, az életüket áldozzák egymásért.
Annyira benne van az emberi ösztönben az uralkodás vágya, hogy még a vallásban is egy újfajta eszközt akar látni, amivel mások fölé kerekedhet.
Semmi sincs távolabb Jézus Krisztus lelkületétől, mint éppen ez a hatalmaskodás, ez az uralkodási szándék. Azt olvassuk: A többi tanítvány haragudni kezdett Jánosra és Jakabra, e miatt a hiú kérdés miatt. De nem azért ám, mert látták ennek a kérésnek a Krisztusi tanítás ellenességét, hanem, mert mi emberek másokban rendszerint azt a bűnt tudjuk legnehezebben elviselni, ami bennünk is erős mértékben megvan. Azért háborodtak föl a két Zebedeus-fiú ellen, mert arra a két székre, majd ott a Krisztus dicsőségében, ők szerettek volna ülni, s most, íme, ezek meg akarják előzni őket!
Érezzük, mennyire új és mennyire más ez a krisztusi tanítás, mint ami szerint a világ él? Annyira új és más, hogy emberi erővel meg sem lehet valósítani. Nem elég hozzá jó szándék, tanács, elhatározás. Ennek a szolgáló életformának a titka abban a Valakiben van, Aki így szól: “Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja váltságul sokakért.”
Ő valóban azért járt itt valaha, hogy reggeltől estig másoknak szolgáljon, hogy a szegényeknek, betegeknek, tévelygőknek, szomorú embereknek odanyújtsa a kezét, a szavát, isteni erejét. Nemcsak életével, még inkább halálával szolgált. Halála váltságdíj, vére a bűnök bocsánatáért ontatik ki a keresztfán! Aki elfogadja az Ő legnagyobb szolgálatát, azt Ő arra teszi képessé, hogy képes legyen önként, szeretetből szolgájává lenni másoknak. Ne várjunk arra, hogy mások legyenek mássá: Kezdjük el magunktól, mostantól együtt Krisztussal!

Ámen
F. F.