2016. április 4., hétfő

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Gyümölcsoltó Boldogasszony
(Urunk születésének hírüladása)
         
A megváltás művének kezdete, az angyali üdvözlet ünnepe március 25, de a Nagyét miatt az Egyház erre a napra helyezte át.
Az Egyház a VII. századtól ünnepeli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábor angyalt azért, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. A mai napon tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a második isteni Személy megtestesült. A Szent Szűz "igen" szavára elindult az istengyermeki élet.
Ez az engedelmes "igen" egybecseng azzal, amit a Zsoltáros megjövendölt a megtestesült Igéről. Ezt idézzük a szentmise Kezdőénekében:
Így szólt az Úr, amikor a világba lépett:
Íme, eljöttem, hogy betöltsem akaratodat, Istenem!
Testvéreim! Isten örök Igéje még földi Édesanyjában sem akart találkozni a bűnnel. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessünk hitünk ma ünnepelt nagy titkát.
         
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a mindenható Isten egyszülött Fiaként jöttél: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből testet öltöttél: Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, Akiről az angyal előre hirdette, hogy Országodnak nem lesz vége: Uram, irgalmazz!