2016. április 6., szerda

Isten úgy szerette e világot

Húsvéti idő, 2. hét Szerda
A Nikodémussal folytatott beszéd elején arról volt szó, hogy a hívő ember a keresztségben újjászületik. Most ennek az ajándéknak a forrását tárja fel az evangélista. A megváltás oka az Atya szeretete a világ, vagyis a bűnös emberiség iránt. „Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Isten áldozathozatallal mutatta ki jóakaratát.
Az igazi hitben benne van a hódolat és a szeretet is az Atya iránt. Ezt az igazságot olyan fontosnak tartja a szent író, hogy tagadó formában megismétli: „Az Atya nem ítélni küldte a Fiút, hanem azért, hogy megmentse a világot.” Isten különben sem akarja elítélni az embert. A hitetlen ember magát ítéli el azzal, hogy jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. Hátat fordít Isten szeretetének, azért nem részesülhet a szeretet áldásaiban.

(Adoremus 2006.)