2017. április 27., csütörtök

2. hét csütörtök

Húsvéti idő, 2. hét
Csütörtök
A mai evangéliumi részlet is a Nikodémusszal való beszélgetésből való, de még inkább az evangélista megállapításait tartalmazza.
A világosság és a sötétség, a víz és a Szentlélek kifejezések már János evangéliumának elején is előfordulnak, amikor Keresztelő János tanúságáról van szó. Most is vele hasonlítja össze Jézust: János a földről való volt és földiekről beszélt, vagyis a bűnbánat szükségességéről, Jézus az égből jött, ezért égi dolgokról beszélt.

Mennybemenetele után minden fölött van, azért áraszthatja ki a Szentlelket és ígérheti meg az örök életet. Aki nem fogadja elő őt, magára vonja Isten haragját.