2017. június 16., péntek

Házasságtörés

Évközi idő, 10. hét Péntek
Itt újabb példát kapunk az ó- és az újszövetségi kinyilatkoztatás fokozati különbségéről. A régi törvény tiltotta a házasságtörést.
Jézus ellenben annak a rosszra való hajlamnak a fékezését kívánja, amely oka lehet a bűnnek. Az ember magában hordozza az ösztönös kívánságok lehetőségét. Jézus a felhívás komolyságát a keleti nyelv képeivel fejezi ki. A bűnre vivő tagot vád le, vájd ki, dob el magadtól. Az egyházi hagyomány igazolja, hogy Jézus nem öncsonkításra gondolt, hanem a rossztól való elfordulás határozott lelkületére.

A házasságra vonatkozóan pedig kettős feleletet találunk a szövegben. Jézus a zsidóknak mondja, hogy ők is csak házasságtörés esetén adhatnának válólevelet. A keresztényeknél pedig a házassági kötelék végleges: „Amit Isten egybekötött, ember ne válassza szét!” (Adoremusz 2005)