2017. június 29., csütörtök

Péter és Pál apostolok

Péter és Pál apostolok.
Róma, az Örök Város alapítása után közel nyolcszáz évvel, mint egy új Romulus és Remus, lépnek be a történelembe.
Péter, eredeti nevén Simon, egy galileai halász, aki együtt élte meg Jézussal a megváltás éveit.
l, eredeti nevén Saul, pedig a keresztények ülzőjéből lesz az egyik legodaadóbb és leghűgesebb tanítvány. Bár Jézussal személyesen soha nem találkozott, mégis hitelesen bontotta ki, adta át a krisztusi hitet.
A két főpapostól életpélját az Apostolok cselekedetei őrzi meg, ami mellé l apostol tizenhárom és Péter két levele társul.
Mai utódaik számára is kötelező jellegű a felhís: "Péter hitével, l hűségével".

Ámen