2017. június 14., szerda

Nem múlik el

A hegyi beszéd ma olvasott részében a törvények megtartásáról tanít Jézus, aki szavai szerint nem megszüntetni jött a régi törvényeket, hanem a korábbiakat akarja tökéletessé tenni, azaz feltárni azok eredeti isteni szándékát.
Bár Jézus a régi parancsok megtartásáról, érvényben maradásáról beszél, mi keresztények valójában nem tartjuk meg az ószövetségi előírásokat. Emiatt nehézséget okoz Jézus szavainak értelmezése, illetve az ellentmondás feloldása.
Az igaz, hogy nem tartjuk meg szó szerint a 613 ószövetségi törvényt, de a keresztény tanítás a régi törvény egészének szellemére és annak alappilléreire, a tízparancsolatban részletezett Isten- és emberszeretetre épül, s mintegy annak folytatása.
Érdemes megemlíteni, hogy Jézus feltámadása és mennybemenetele után az első keresztények között kialakult olyan elképzelés, ami szerint meg kell tartani a mózesi törvényeket, mások viszont ezzel ellenkező véleményen voltak. Szent Máté evangéliuma ebből az időből származik, s írásából kitűnik, hogy művét olyanoknak szánja, akik a zsidóságból tértek a krisztusi hitre. Ezt a korai időkre jellemző gondolkodást már felülmúlja Szent Pál apostol tanítása, illetve a Jeruzsálemben tartott apostoli zsinat is úgy döntött, hogy a pogányságból megtérteknek nem kell megtartaniuk a zsidótörvényeket. A fejlődés tehát már a legkorábbi időktől abba az irányba halad, hogy az ószövetségi, régi törvény helyett Jézus új törvénye a mértékadó.
Mit jegyezzünk meg mindebből tanulságként? Isten minden ember szívébe írta a szeretet törvényét. Ezt kell megvalósítanunk életünk során és erre kell vezetnünk másokat.

(HIS)