2015. január 16., péntek

Jézus pedig látva hitüket

2015. január 16.

Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bocsánatot nyertek a bűneid." (Mk 2,5)

Amikor Jézus Kafarneumban, otthon tartózkodott, annyi beteget hoztak hozzá, hogy még a ház előtti téren sem fértek. Volt közöttük egy agyvérzés után lebénult ember. Négy barátja megfogta, és minden akadályon át Jézushoz vitte őt. Megbontották a háztetőt és Jézus elé helyezték. Jézus először a bűneit bocsátotta meg, majd meggyógyította.
Néhány egyszerű megfigyelés segíthet abban, hogy mi is hasonlót tegyünk.
Ezek a barátok szerették a beteget. Ő már kiesett az élet pezsgéséből, magától nem tudott elmenni sehova, inkább csak teher volt, mert gondoskodni kellett róla. De számon tartották, nem voltak közönyösek elesetti állapotával szemben.
Ugyanakkor hittek Jézusban. Tudták, hogy hozzá érdemes elvinni, mert csak ő segíthet rajta. Jézus az ő hitüket látta, és a másikon könyörült meg. Mi sok esetben a mi hitünkkel segíthetnénk segítségre szoruló testvérünkön és nem tesszük.
Barátai kihasználták az alkalmas időt. Sem előbb, sem később nem lehetett volna ezt megtenni. Amikor Isten Lelke indít, amikor a másiknak a legjobb, amikor egyáltalán van rá lehetőség, akkor kell segíteni. Ne mondjuk soha, hogy majd.
Összefogtak négyen. Néha nem könnyű ezt megszervezni, de közösségben mindig könnyebb valakinek a terhét, gondját hordozni.
És végül: nem fordultak vissza az akadályok láttán, hanem mindent elkövettek, hogy Jézus segítségét megkapják. Vállalták a nézők esetleges megjegyzéseit is.
A farizeusok természetesen háborogtak azon, hogy Jézus élt isteni hatalmával és megbocsájtotta bűneit. Nem tudom, mennyire figyeltünk fel arra, hogy Jézus előbb bocsájtotta meg a beteg bűneit és csak utána gyógyította meg. A mi gyógyulásunk, kéréseink meghallgatása előtt, mennyire szükséges hát a bűnök megbocsájtása.
Szoktunk-e mi így Jézushoz vinni másokat? Imádkozunk-e azért, aki még nem tud imádkozni, hívjuk-e templomba azt, aki nem szokott? Egyáltalán fontos-e nekünk valaki, aki bajban van és tehetetlen? Szeretni az elesetteket, hinni Jézusban, vállalni az áldozatot is másokért: ez a hívő ember mindennapos programja.

Ámen
F.F.