2015. január 26., hétfő

Szent Timóteus és Szent Titusz

Szent Timóteus és Szent Titusz
2015. január 26.

A mai napon ünnepelt két szent, Timóteus és Titusz Szent Pál apostol munkatársai voltak. Timóteust második missziós útja során Lisztra városában vette maga mellé a népek apostola, mert a helyi keresztények „jó véleménnyel voltak róla” (ApCsel 16,2), s ő harmadik útján is elkísérte Pált. Titusz pedig ott van Jeruzsálemben Pállal azon az apostoli zsinaton, melyen arról döntenek, hogyan induljanak a pogányokhoz az evangélium hirdetésére.
Mindketten látták Pál apostolt, tehát az ő szellemében, és mindketten Pál apostol példáját követve. Pál apostol szinte a mai evangéliumban elhangzott jézusi szavakkal buzdította őket, illetve Timóteust.
Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az Ő eljövetelére és országára: hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Ma nekünk szólnak a páli szavak. Keresztények vagyunk és kötelességünk is hirdetni az evangéliumot! Az igehirdetés nélkül nem is lennénk igazi keresztények! Igaz, az evangéliumot nem betűszerinti értelemben, nem annyira szóval, mint életpéldánkkal kell hirdetnünk. Vállalnunk kell a lenézést, kirekesztést, a megvetést is. Azon az úton kell, hogy járjunk, ami keskeny, még ha kevesebben is járnak rajta, mint a pusztulásba vezető széles úton. Ha azon járunk, biztosak lehetünk benne, hogy az üdvösségre vezető úton járunk.

Ámen
F.F.