2015. január 23., péntek

Tizenkettő

Tizenkettő
2015. január 23.

A mai evangéliumban a tizenkét apostol kiválasztásáról olvasunk. Jézus egy kimagasló helyre hívta meg őket. Az apostolokat a tanítványok köréből választotta ki. Érdekes megfigyelni, hogy a tizenkettes szám már az ószövetségben is előfordult. Izraelnek tizenkét törzse volt, ez képezte Isten választott népét.
Jézus egyszerű embereket hívott meg szolgálatába. Jézust nem érdekelte, hogy a kiválasztott apostoloknak mi volt a korábbi foglalkozása, családi állapota vagy hivatala. Volt közöttük idős, volt fiatal, volt nős, volt vámos, volt tiszta, volt áruló. A kiválasztásánál inkább az volt a döntő, hogy ezek az emberek a jövőben képességileg kivé válhattak. Jézus méltónak találta őket arra, hogy kiválassza és az Egyház tartóoszlopaivá tegye őket.
Márk szerint azért választotta ki őket, "hogy vele tartsanak és hatalmat is adott nekik."
Szent Márk a kiválasztás célját az első félmondatban fogalmazza meg. Mivel számára most a felsorolás a fontos, a célt csak tömören, szinte csak egy mellékesen odavetett félmondattal jelöli meg. Jézus számára pedig pont a cél volt a fontos: "hogy vele tartsanak", nem csak testben, hanem lélekben is. Ezért osztja szét hatalmát, képviselő lelkületét is közöttük.
"Hatalmat is adott nekik." Mire? Tanításra, tanítása továbbadására. És mire még? Betegek gyógyítására. Mit adott még nekik a hatalmon felül? Kegyelmi segítségét. Aki felismerte és együtt is működött kegyelmével, hűséges maradt. Az arány: 11:1-hez: jó.
Ma is hív tanítványokat, bennünket, hogy a szeretet apostolaivá legyünk. Ma is adja kegyelmét. Törekedjünk a jó arányt fenntartani, azaz együttműködni kegyelmével, hogy a hűek aránya ne legyen rosszabb, mint 11:1.

Ámen
F.F.