2015. február 7., szombat

Balázsolás

Balázsolás

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér Gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
Szemem pislogva csüggödt az öreg papon, aki hozzád imádkozott.
Fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az Oltár előtt.
Kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögte, amit sem én, sem ő nem értett jól.
De azért Te meghallgattad és megóvtad gyermeki életem a fojtogató torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák lobjaitól.
Hogy fölnővén félszáz évet megérjek, háládatlanul, nem is gondolva tereád.
Óh, ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
Segíts, Sebesta püspöke!

Szent Sebestyénnek, Sebesta püspökének segítségével folytatja az egyház a Kafarnaumban Péter anyósát és sok-sok beteget meggyógyító Jézus tevékenységét.

Óvjon meg Benneteket – mondjuk majd balázsolás közben – Szent Balázs püspök közbenjárására Téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől. Ámen