2015. február 11., szerda

Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

2015. FEBRUÁR 11. SZERDA

Ma a Lourdes-i Boldogságos Szűz Máriára emlékezünk.

A szentmise kezdőéneke így szól:

Asszonyunk, Szűz Mária:
- megáldott téged a magasságos Isten,
úgy, mint senki más asszonyt a földön;
nevednek oly nagy fényt adott,
Hogy dicséreted nem fogy el az emberek ajkán.

Testvéreim! Mi mindannyian emberi gyarlóságokkal, hibákkal, sőt bűnökkel fertőzöttek vagyunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a bűnbánatban megtisztulva szeplőtelenül vehessünk részt a szentmise áldozatban.

KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, védelmezz minket, mert gyöngék vagyunk. A szeplőtelen Istenanya hathatós közbenjárására add, hogy fel- keljünk bűneinkből, akik az ő emlékezetét ünnepeljük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Evangélium után
Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858 február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt megjelenése után elmondta magáról: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések helyén, és ez a Lourdes-i templom lett a Világ egyik legnagyobb, s legnépszerűbb Mária-kegyhely. A betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, meggyógyulnak, de még többen megerősödtek és megerősödnek a betegségük, s keresztjeik hordozásában. A csodálatos gyógyulások láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya segít a szenvedő embereken.
Emlékezzünk! A Boldogságos Szűz kérésére kezdte meg csodái sorozatát Jézus a betlehemi Kánában. Ez a csodasor folytatódik napjainkban is Lourdes-ban. Sőt! Itt magyar földön is.
Kérjük ma is Szűzanyánk közbenjárását Szent Fiánál, hogy miként földi életében, Lourdesban, és Mária kegyhelyeken, úgy hazánkban is folytassa csodás beteggyógyításait.
Ámen.
F. F.