2015. február 27., péntek

Ha igaz voltotok ...

Ha igaz voltotok nem múlja felül…

Jézus korában a farizeusok számítottak a leginkább vallásos csoportnak. A nép körében arról voltak ismertek, hogy a vallási törvényeket a legmesszebbmenőkig megtartják. Bár az emberek tisztelték őket emiatt, Jézus mégsem volt elégedett vallásos magatartásukkal, mert sokszor csak a parancsok külső megtartására törekedtek, s nem állt szívükhöz közel azok tartalma.
Jézus rögtön észrevette, hogy inkább keresték az emberek tetszését, mint Istenét. Jézus azt szeretné, hogy e látszat-vallásosságot felülmúlja az ő tanítványainak a vallásos magatartása. Az ő követői ne csupán a külső cselekedetekre figyeljenek, hanem gondolataikra és szívük szándékára is.
Az igazi vallásosság mozgatórugója csak az Isten iránti őszinte szeretet lehet.
Mivel tudjuk felülmúlni a farizeusi törvénytiszteletet? Mi az a többlet, amely Isten előtt igazzá tesz minket? Mi az, ami nem hiányozhat belőlünk, ha a mennyek országába akarunk jutni?
Az evangéliumban felsorolt példák a testvéri szeretetre és az irgalmasságra irányítják figyelmünket, mint olyan értékekre, amelyek élettel töltik meg embertársainkkal és Istennel való kapcsolatunkat.
A szeretet hiánya és a harag megmérgezi az emberekhez való viszonyunkat. A megbocsátás hiánya pedig megakadályozza, hogy Isten elé álljunk, aki azt várja tőlünk, hogy legyünk irgalmasok másokhoz, ahogyan ő irgalmat gyakorol velünk.
Ámen

F. F.