2015. február 25., szerda

Ninive lakói megtértek

Nagyböjt 1. hete Szerda

"Ninive lakói hitek Istenben. "(5)
A zsidó Jónás sokat tudott Istenről. Mózes könyvein kívül több könyvet is ismerhetett, amelyeket az ő születése előtt írtak.
Ezekben Isten üzenetei voltak olvashatók arról, hogy Isten irgalmas volt a zsidó néphez, felemelte magához, szövetséget kötött velük. Ennek alapján Isten megígérte, hogy megvédi őket, hazát ad nekik, és ott is oltalmazójuk lesz, ha hűségesek maradnak hozzá. De szigorúan bünteti őket, ha bálványimádásra vetemednek. Akkor fegyelmezi, sőt el is pusztítja országukat. De szívből megbocsát, ha bűnbánatot tartanak. Hallatlanul nagy volt Jónás zsidó szívének megrökönyödése, hogy most Isten öt küldi az asszír néphez, hogy tartsanak bűnbánatot, mert különben negyven nap múlva elpusztítja Ninivét. Nem is akar elmenni, mondván: Isten még képes lesz és megkegyelmez ennek a pogány népnek, ha hisznek neki.
Az Úr második parancsára mégiscsak elment, prédikált és hittek az Úrnak, Jónás szavára. Szívbéli megtérés, bűnbánat következett, és Isten irgalmas volt. - Jónás nagy bánatára.
Nem értem igazán Jónás nagy gyűlöletét. Az ő népe ügye, kiválasztottsága nem csorbult azzal, hogy Isten egy távoli várost is az üdvösségre vezetett.
Ha örülni tudott volna, akkor talán később ez a nép nem teszi tönkre az északi zsidó országot, Izraelt.
Igaz, ha Asszíria jó maradt volna, 612-ben nem esett volna áldozatul Babilonnak.
Amerika vallásosnak hiszi önmagát. A nem keresztény vallású népek még azt is, hogy keresztény. Miért nem az evangélium jó hírét viszi minden hová? S miért annak ellenkezőjét. Az Amerika ellenesség ezért megy át keresztény ellenességbe. Ideje lenne, hogy mint a Niniveiek ők is megtérjenek.
Ideje, hogy mi is, és minden nép megtérjen és szeresse Istent és Egyszülöttjét, Jézus Krisztust és tanítása szerint éljen. Mi is.

Áment.
F. F.